Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?
15. nóvember 2019 16:00

Verkefnastjóri atvinnu-, markaðs- og menningarmála

Dalabyggð óskar að ráða drífandi einstakling í nýtt og fjölbreytt starf verkefnastjóra atvinnu-, markaðs- og menningarmála.

 

Leitað er eftir einstaklingi með reynslu af ímyndarmálum og upplýsingamiðlun sem hefur áhuga á málefnum Dalabyggðar í því skyni að efla samfélagið. Starfið er 100% stöðugildi.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

• Verkefni tengd upplýsingamiðlun og íbúalýðræði

• Gerð kynningarefnis og markaðssetning Dalabyggðar ásamt yfirumsjón með vef og samfélagsmiðlum

• Vinnur að eflingu atvinnulífs í Dalabyggð með sérstaka áherslu á ferðaþjónustu

• Fagleg ráðgjöf, aðstoð við framkvæmd verkefna og verkefnastjórnun

• Þróun menningartengdrar starfsemi og samstarfs innan sveitarfélagsins ásamt umsjón með menningarhátíðum

• Starfar með atvinnumálanefnd og menningarmálanefnd og tekur þátt í stefnumótunarvinnu og áætlanagerð

 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af störfum við miðlun upplýsinga er skilyrði

• Reynsla af kynningar – og markaðsmálum

• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Þekking og reynsla af atvinnumálum, ferðaþjónustu og menningarstarfi er kostur

• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, er æskileg

 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Starfsstöð er í Búðardal og gengið er út frá því að starfsmaðurinn verði búsettur í Dalabyggð.

 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.

 

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.