Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Sveitarstjórn, fundur nr. 147

Dags. 18.4.2017

Hljóðupptaka fundarins:

 

147. fundur sveitarstjórnar haldinn  í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal, 18. apríl 2017 og hófst hann kl. 18:00


Fundinn sátu:
Jóhannes Haukur Hauksson oddviti, Halla S. Steinólfsdóttir, Eyþór Jón Gíslason, Ingveldur Guðmundsdóttir, Þorkell Cýrusson, Sigurður Bjarni Gilbertsson, Eyjólfur Ingvi Bjarnason varamaður og Sveinn Pálsson sveitarstjóri.

 

Fundargerð ritaði:  Sveinn Pálsson,

 

Oddviti leggur til að á dagskrá sé bætt erindi Svavars Garðarssonar dags. 12. apríl 2017 málsnr. 1704016.

 

Samþykkt í einu hljóði.

 

Dagskrá:

 

1.  Ársreikningur 2016 - 1703006

Ársreikningur Dalabyggðar fyrir árið 2016 lagður fram til síðari umræðu.

 
Ársreikningurinn var til fyrri umræðu á fundi sveitarstjórnar 21. mars sl. og var kynntur á íbúafundi 11. apríl sl.

 

Oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti ársreikninginn með undirritun sinni.

 

Samþykkt í einu hljóði.
 


2.  Ljárskógar - Upprekstrar- og beitarréttindi - 1704015

Lögð fram yfirlýsing um viðtöku réttinda til upprekstrar og beitar á fjalllendi jarðarinnar Ljárskóga.

 

Til máls tóku: Sigurður Bjarni, Eyþór,


Lögð fram tillaga:
Sveitarstjórn samþykkir að taka við upprekstrar- og beitarréttindum á fjalllendi jarðarinnar Ljárskóga f.h. jarðarinnar Fjósa sem er í eigu Dalabyggðar.

 

Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá (EIB, IG, SBG).
 


3.  Útleiga íbúðarhúsnæðis til reksturs ferðaþjónustu - 1704016

Eftirfarandi tillaga barst frá Svavari Garðarssyni með tölvpósti 12. apríl sl. með ósk um að hún væri borin undir næsta fund sveitarstjórnar.

 

,,Vegna viðvarandi skorts á íbúðarhúsnæði í Búðardal, verði til tveggja ára í senn ekki veitt leyfi fyrir útleigu íbúðarhúsnæðis til reksturs ferðaþjónustu nema á sama tíma sé heimilishald í íbúðinni og um væri að ræða útleigu auka herbergja."

 

Til máls tóku: Sigurður Bjarni,

Lögð fram tillaga:
Sveitarstjórn skipar vinnuhóp til að skoða tillögu Svavars m.a. með tilliti til lögmætis slíkra takmarkanna og þörf. Vinnuhópnum er ætlað að skila áliti fyrir júnífund sveitarstjórnar.


Eftirfarandi skipi vinnuhópinn:
Hörður Hjartarson formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, Valdís Gunnarsdóttir formaður menningar- og ferðamálanefndar, sveitarstjóri, ferðamálafulltrúi og skipulags- og byggingarfulltrúi.

 

Samþykkt í einu hljóði.
 


4.  Frumvörp til umsagnar mars 2017 - 1703011

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði), 306. mál.

 

Lögð fram tillaga að bókun:
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggst gegn samþykkt frumvarpsins. Samþykkt frumvarpsins felur í sér grundvallarbreytingu á starfsemi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og felur ekki í sér jöfnun á tekjum sveitarfélaga sem þó er megintilgangur sjóðsins. Með samþykkt frumvarpsins rennur meginhluti umrædds framlags til sveitarfélaga sem þegar hafa hvað styrkasta tekjustofna og möguleika til tekjuöflunar á meðan hin sitja eftir með skarðan hlut. Þá felur frumvarpið í sér fordæmalausa skerðingu á tekjustofnum sveitarfélaga með afturvirkum hætti. Slíkt orkar tvímælis í ljósi 78. gr. stjórnarskrár um að tekjustofnar sveitarfélaga skuli ákveðnir með lögum en brýtur einnig blað varðandi samskipti ríkis og sveitarfélaga þar sem sveitarfélög geta þá ekki lengur byggt á gildandi lögum varðandi áætlanir um tekjur þeirra.

 

Samþykkt í einu hljóði.

 

Lögð fram tillaga:
Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að undirbúa málsókn í samvinnu við fleiri sveitarfélög, þar sem krafist verður viðurkenningar á bótaábyrgð íslenska ríkisins vegna skerðingar á jöfnunarframlögum til sveitarfélaganna, verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum.

 

Samþykkt í einu hljóði.
 


5.  Frumvörp til umsagnar apríl 2017 - 1704005

- Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar, 378. mál
- Frumvarp til laga um breyt. á sveitarstjórnarlögum (íbúakosningar), 184. mál.
- Tillaga til þingsályktunar um skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga, 270. mál.
- Tillaga til þingsályktunar um millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 222. mál.
- Tillaga til þingsályktunar um opnun neyðarbrautarinnar á Reykjavíkurflugvelli, 156. mál.
- Tillaga til þingsályktunar um stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland, 114. mál.
- Tillaga til þingsályktunar um skipun starfshóps til að endurbæta löggjöf um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra, 87. mál.

 

Frumvörp lögð fram til kynningar.
 


6.  Byggðarráð Dalabyggðar - 188 - 1703005F

Á fundinum sem var haldinn 11. apríl sl. var m.a. samþykkt gjaldskrá fyrir Dvalar- og hjúkrunarheimilið Silfurtún, samþykkt að framlengja samningi um grasslátt og hirðu og íbúafundur undirbúinn.

 

Fundargerð staðfest í einu hljóði.
 


7.  Fræðslunefnd Dalabyggðar - 79 - 1702003F

Á fundinum sem var haldinn 5. apríl voru samþykkt skóladagatöl fyrir skólaárið 2017-2018 og skólastjóri upplýsti um skólastarfið.

Sigurður Bjarni tók til máls.

 

Fundargerð staðfest í einu hljóði.
 


8.  Félagsmálanefnd Dalabyggðar - 44 - 1702004F

Á fundinum sem var haldinn 5. apríl sl. voru samþykktar reglur um félaglega heimaþjónustu.

Oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti fram lagðar reglur um félagslega heimaþjónustu.

 

Samþykkt í einu hljóði.

 

Oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina.

 

Fundargerð staðfest í einu hljóði.
 


9.  Samband íslensra sveitarfélaga - Fundargerðir 848. og 849. fundar - 1702004

Fundargerðir lagðar fram til kynningar.
 


10.  Ungmennaráðstefna UMFÍ 2017 - Ályktun - 1704013

Ályktun lögð fram til kynningar.
 

 

Fundargerð yfirfarin og staðfest.
 
Næsti fundur sveitarstjórnar er áformaður 16. maí nk.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:50

 

 

 


 Til baka