Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Byggðarráð, fundur nr. 194

Dags. 17.10.2017

194. fundur byggðarráðs haldinn  í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal, 17. október 2017 og hófst hann kl. 16:00


Fundinn sátu:
Eyþór Jón Gíslason formaður, Ingveldur Guðmundsdóttir, Valdís Gunnarsdóttir varamaður og Sveinn Pálsson sveitarstjóri.


Fundargerð ritaði:  Sveinn Pálsson, sveitarstjóri

 

Dagskrá:

 

1. Umsókn um lóð við Ægisbraut - 1709025

Rosemary Lilja Ríkharðsdóttir sækir um lóðina nr. 21 við Ægisbraut til að byggja þar einbýlishús.

 

Samþykkt

 

2. Umsókn um lóð við Vesturbraut - 1709023

Skeljungur hf. sækir um lóð við Vesturbraut til að koma þar upp sjálfsafgreiðslustöð.

 

Skv. fylgigögnum með umsókninni sækir Skeljungur um u.þ.b. 0,1 ha lóð þar sem nú er bílastæði fyrir hópferða- og flutningabíla.

 
Í gildandi aðalskipulagi fyrir Dalabyggð er gert ráð fyrir um 1,4 ha lóð þar sem gert er ráð fyrir þjónustuhúsi sem tengist tjaldsvæði og smáhýsasvæði á Fjósatúni.


Byggðarráð leggst gegn umsókninni þar sem landnotkun er ekki í samræmi við aðalskipulag en vísar málinu til afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

3. Umsagnarbeiðni - Dalakot - 1710001

Embætti Sýslumannsins á Vesturlandi óskar umsagnar vegna umsóknar Dalakots ehf kt.6204132240 um rekstrarleyfi til reksturs gististaðar í flokki IV, minna gistiheimili, sem rekið er sem Dalakot, Dalbraut 2 (f.nr.211-7211), 370 Búðardalur. Umsækjandi er með rekstrarleyfi vegna rekstrarins LG-REK-006028 sem gilti til 26.9.2017.

 

Byggðarráð gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði gefið út.

 

Samþykkt

 

4. Gatnagerðargjöld - 1710010

Fyrir liggur erindi stjórnar Nesodda ehf. dags. 16. oktober 2017.

 

Eyþór víkur af fundi.

 

Byggðarráð vísar málinu til sveitarstjórnar.

 

Eyþór kemur inn á fundinn.

 

5. Framkvæmdir 2017 - 1703009

Á fundinn mætti Kristján Ingi Arnarsson umsjónarmaður framkvæmda og fór yfir stöðu verkefna.


- Frisbígolfvöllur, yfirlitsskilti eru óuppsett.
- Eldhús Tjarnarlundi, verklok áætluð í lok október.
- Fráveita, útrásir, stefnt að útboði fyrir miðjan nóvember.
- Hesthúsahverfi, framkvæmdir hafnar.
- Hraðhleðslustöð, uppsetningu lokið, eftir að tengja.
- Göngustígur, framkvæmdir hafnar.
- Ljósleiðari, lagning heimtauga á Skógarströnd langt komin og hálfnuð í Hörðudal.
- Laugar, heitur pottur, niðursetning að hefjast.

 

Kristján víkur af fundi.

 

6. Ísland ljóstengt 2018 - 1709010

Umsóknarferli vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2018 er hafið.


Skilafrestur umsókna í A-hluta er 9. nóvember 2017 og í B-hluta 23. nóvember.

Fjarskiptasjóður mun úthluta 450 millj. kr. til verkefnisins á árinu 2018 auk 100 millj. kr. byggðastyrks.

 

Byggðastyrkur sem fellur í hlut Dalabyggðar nemur 3,4 millj. kr. á árinu 2018.

 

7. Alþingiskosningar 2017 - 1709018

Kjörskrá Dalabyggðar vegna kosninga til Alþingis, sem haldnar verða laugardaginn 28. október 2017, liggur frammi á skrifstofu Dalabyggðar frá 18. október 2017 og til kjördags á opnunartíma skrifstofu.

 
Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá er bent á að senda þær sveitarstjórn hið fyrsta.

 

Kjörskrá verður lögð fyrir fund sveitarstjórnar 24. október nk. til staðfestingar.

 

Samþykkt

 

8. Húsnæðisáætlun - 1709024

Sveitarstjóri kynnir helstu niðurstöður skoðanakönnunar um þörf á íbúðarhúsnæði sem gerð var meðal íbúa og forsvarsmanna fyrirtækja í Dalabyggð.

 
Byggðarráð leggur til að umhverfis- og skipulagnefnd verði falið að hefja þegar endurskoðun gildandi aðalskipulags með það að markmiði að fjölga íbúðarlóðum fyrir ódýrari byggingarkosti s.s. rað- og parhús.

 
Byggðarráð leggur einnig til að samþykkt sveitarstjórnar frá 20. september 2016 um 50% afslátt af gatnagerðargjöldum á lóðum sem liggja við fullfrágengnar götur gildi til ársloka 2018.

 

Samþykkt

 

9. Fjárhagsáætlun 2018-2021 - 1709003

Byggðarráð felur sveitarstjóra að ljúka við drög að fjárhagsáætlun og leggja fyrir fund sveitarstjórnar 24. október nk. til fyrri umræðu.

 

Samþykkt

 

10. Svæðisskipulag Dala, Reykhóla og Stranda - 1510002

Svæðisskipulagsnefnd óskar eftir umsögn byggðarráðs um skipulagstillögu og umhverfisskýrslu. Tillagan er á vinnslustigi en gengið verður frá henni til formlegrar auglýsingar að fengnum umsögnum.

 

Tillagan er einnig til umsagnar hjá umhverfis- og skipulagsnefnd og menningar- og ferðamálanefnd.

 

Lagt til að byggðarráð geri ekki athugasemdir við tillöguna.

 

Samþykkt

 

11. Fjárhagsáætlun 2017 - Viðauki 2 - 1710011

Lögð fram drög að annarri viðaukaáætlun ársins.

 

Vísað til sveitarstjórnar.

 

Samþykkt

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:30


 Til baka