Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Laus störf í Dalabyggð og nágrenni


 

Allir þeir sem hafa í boði lögleg störf, innan þess svæðis að íbúar Dalabyggðar geti sótt þau, geta fengið atvinnuauglýsingar birtar hér endurgjaldslaust.

 

KM þjónustan - laust starf

KM þjónustan í Búðardal óskar eftir að ráða vandvirkan og samviskusaman starfsmann á bifreiðaverkstæði í fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir Karl í síma 895 6677 eða á netfangið km@km.is

Birt 9. apríl 2019

Heimaþjónusta – afleysingar

Starfsmann vantar í afleysingar hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu í maí og einnig nokkur tímabil í sumar. 

Í félagslegri heimaþjónustu er veitt aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur og hafa góða samskiptahæfileika.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um.

Upplýsingar veitir verkstjóri félagslegrar heimaþjónustun Ragnheiður Pálsdóttir í síma 849 2725 eða á netfangið heima.tjonusta@dalir.is.

Umsóknir þurfa að berast fyrir þriðjudaginn 23. apríl.

Birt 2. apríl 2019

Auðarskóli - tónlistarkennari

Við Auðarskóla er laus 100% staða tónlistarkennara við tónlistardeild skólans frá og með 1. ágúst 2019.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum og góðri íslenskukunnáttu.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2019.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í grunnskóla.

Umsóknir um starfið berist á netfangið hlodver@audarskoli.is. Með umsókninni þurfa að fylgja ferilskrá og ábendingar um meðmælendur.

Upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Ingi skólastjóri í síma 430 4757.

Birt 28. mars 2019

Auðarskóli – lausar kennarastöður

Auðarskóli óskar að ráða í tvær stöður kennara á unglingastigi og miðstigi fyrir skólaárið 2019-2020.

Undir 77% stöðu kennara á unglingastigi fellur kennsla í smíðum, ensku og dönsku.

Undir 100% stöðu kennara á miðstigi fellur kennsla í stærðfræði, samfélagsfræði, dönsku og upplýsingatækni.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að færni í samskiptum,  frumkvæði í starfi, sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum og góðri íslenskukunnátta. Einnig þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna eftir stefnu Auðarskóla í teymiskennslu.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2019.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í grunnskóla.

Umsóknir um starfið berist á netfangið hlodver@audarskoli.is. Með umsókninni þurfa að fylgja ferilskrá og ábendingar um meðmælendur.

Upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Ingi skólastjóri í síma 430 4757.

Birt 28. mars 2019

Sumarstarf hjá Arion banka í Búðardal

Arion banki leitar að metnaðarfullum sumarstarfsmanni í útibú bankans í Búðardal. Við viljum fá til liðs við okkur öflugan einstakling sem hefur áhuga á að starfa í krefjandi og skemmtilegu umhverfi hjá framsæknu fjármálafyrirtæki.

Menntun:

- Stúdentspróf er æskilegt.

Hæfniskröfur:

- Framúrskarandi þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar.

- Reynsla af þjónustustörfum er æskileg.

- Góð tölvukunnátta.

- Góðir námshæfileikar.

- Sjálfstæð vinnubrögð.

Við hvetjum áhugasama einstaklinga til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2019, sótt er um á vef Arion banka.

Nánari upplýsingar má nálgast hjá mannauðsráðgjöfum okkar á netfanginu sumarstorf@arionbanki.is.

Arionbanki - sumarstörf

Birt 5. mars 2019

Sælingsdalslaug sundlaugaverðir – sumarstörf

Dalabyggð auglýsir störf sundlaugarvarða við sundlaugina á Laugum í sumar. Vaktavinna. Helstu verkefni eru öryggisgæsla, þjónusta við gesti staðarins, gæsla í búningsklefum, þrif á húsnæði og útisvæðiog afgreiðsla.

Hæfniskröfur

· Góð færni í samskiptum, þjónustulund og jákvæðni.

· Kröfur eru gerðar til umsækjenda að þeir hafi góða sundkunnáttu og standist hæfnispróf sundstaða samkvæmt reglum um öryggi á sundstöðum.

· Reglusemi

· Sjálfstæð vinnubrögð

· Reynsla af störfum við sundlaugavörslu er kostur.

· Umsækjendur skulu hafa náð 18 ára aldri.

Umsækjendur þurfa að sækja námskeið fyrir sundlaugaverði áður en þeir geta hafið störf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Upplýsingar um starfið veitir tómstundafulltrúi tomstund@dalir.is.

Umsóknum skal skila í tölvupósti á netfangið dalir@dalir.is ekki síðar en 18. mars næstkomandi.

Birt 5. mars 2019

Vegagerðin - vélamaður

Starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Búðardal er laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið

  • Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfssvæði Vegagerðarinnar í Búðardal
  • Ýmis vinna í starfsstöð

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Almennt grunnnám.
  • Almenn ökuréttindi og meirapróf bifreiðastjóra.
  • Vinnuvélaréttindi.
  • Reynsla af ámóta störfum æskileg
  • Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
  • Góðir samstarfshæfileikar.
  • Gott vald á íslenskri tungu

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf @vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Sæmundur Kristjánsson yfirverkstjóri í síma 522 1581.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Birt 4. mars 2019

Félagsþjónustan - liðveitandi

Félagsþjónusta Dalabyggðar auglýsir eftir liðveitanda. Við leitum að einstaklingi sem náð hefur 18 ára aldri.

Markmið liðveislu er að  efla einstaklinga til sjálfshjálpar, veita persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun, svo sem aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

Um er að ræða hlutastarf og er því tilvalið sem aukastarf með námi eða öðru starfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn félagsráðgjafi í síma 433 7100 eða á netfanginu hronn.asgeirsdottir @borgarbyggd.is.

Birt 26. febrúar 2019

MS Búðardal – nám í mjólkuriðn

MS Búðardal óskar eftir áhugasömum aðila á námssamning sem nemi í mjólkuriðn. Nám í mjólkuriðn er þriggja ára iðnnám og fer bóklegur hluti þess fram í Danmörku.

Æskilegt er að viðkomandi aðili sé búsettur í Dalabyggð eða hafi áhuga á búsetu þar.

Viðkomandi aðili skuldbindir sig til að starfa hjá MS Búðardal að námi loknu.

Störf í mjólkuriðn henta báðum kynjum.

Allar nánari upplýsingar veita Lúðvík Hermannsson (netfang  ludvikh @ms.is) og Garðar Freyr Vilhjálmsson (netfang gardarv @ms.is).

Mjólkursamsalan leggur áherslu á fjölbreytta samsetningu starfsfólks hvort sem um er að ræða þjóðerni, kynferði, menntun, reynslu og aldur. Við ráðningar veljum við hæfustu einstaklingana í starfið með metnað, samvinnu, jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi

MS Búðardal framleiðir m.a. Dala-Feta og Dalaosta – gott handbragð úr Dölunum.

Birt 26. febrúar 2019

MS Búðardal – starf í ostagerð

Vegna aukinna starfsemi óskum við eftir áhugasömum aðila til starfa í ostagerð. Um er að ræða ýmis störf við framleiðslu á Dalaostum sem unnin eru í samstarfshópi með metnað, samvinnu, jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi.

Æskilegt er að viðkomandi aðili sé búsettur í Dalabyggð eða hafi áhuga á búsetu þar.

Allar nánari upplýsingar veita Lúðvík Hermannsson (netfang ludvikh @ms.is) og Garðar Freyr Vilhjálmsson (netfang gardarv @ms.is).

MS Búðardal framleiðir m.a. Dala-Feta og Dalaosta – gott handbragð úr Dölunum. Ostagerðarmenning MS Búðardal byrjaði árið 1977.

Birt 26. febrúar 2019

Laus störf á Hótel Eddu Laugum

Hótel Edda Laugum óskar eftir að ráða kraftmikið og duglegt starfsfólk til almennra hótelstarfa sumarið 2019. Starfsreynsla æskileg.

Í boði eru fjölbreytt störf s.s í gestamóttöku, í veitingasal, þrif á herbergjum, í þvottahúsi og í eldhúsi.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar n.k.

Nánari upplýsingar gefur Dýrfinna Sigurjónsdóttir hótelstjóri í síma 868 6538.

Hótel Edda Laugum

Umsóknareyðublað

Birt 22. febrúar 2019