Til bakaPrenta
Byggðarráð Dalabyggðar - 315

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
27.10.2023 og hófst hann kl. 09:30
Fundinn sátu: Guðlaug Kristinsdóttir aðalmaður,
Garðar Freyr Vilhjálmsson aðalmaður,
Ingibjörg Þóranna Steinudóttir varamaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Fundargerð ritaði: Jóhanna María Sigmundsdóttir, Verkefnastjóri atvinnu- kynningar- og menningarmála
Mál nr. 2304025 Áætlun um refaveiðar 2023 læddist óvart inn á dagskrá. Málið er þegar afgreitt og er því lagt til að það sé tekið út af dagskrá.

Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
Magnína Kristjánsdóttir fjármálastjóri og Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari sitja fundinn undir dagskrárlið 1.
1. 2307001 - Fjárhagsáætlun 2024-2027
Farið yfir stöðu mála varðandi gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlunar fyrir árin 2024 til 2027.
Gjaldskrár hækka alla jafna um 8%.
Sorphirðugjöld hækka þó um 30% í þeirri viðleitni að minnka meðgjöf með málaflokknum.
Greiðsludreifing fasteignagjalda og tengdra gjalda sem innheimt eru með þeim verði 8 mánuðir í stað 6 mánaða.
Jafnframt er unnið að uppfærðum reglum varðandi afslátt eldri borgara og öryrkja af fasteignagjöldum til að þær séu í samræmi við verðlagsþróun.
Magnína Kristjánsdóttir fjármálastjóri og Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari sitja fundinn undir dagskrárlið 2.
2. 2310016 - Fjárhagsáætlun 2023-Viðauki V
- Áætlun um Staðgreiðslu og útsvar hækkar um 8.058.000,-
- Jöfnunasjóður - tekjur hækka um 7.368.000 (mismunur á lækkun á tekjujöfnunarframlagi og hækkun á Útgjaldaframlagi)
- Tilfærsla milli deilda 5.055.000,- innan Félagsþjónustunnar
- Viðbótarkostnaður v. sérstakra húsaleigubóta kr. 1.120.000
- Aukin kostnaður v. barnaverndar og þjónustu við fatlaða 55.397.000
- Hækkun launakostnaðar 23.513.000
- Lækkun á öðrum rekstrarkostnaði 1.234.000
- Hækkun á vaxtakostnaði 12.553.000
- Hækkun á afskriftarkostnaði 2.188.000
- Lækkun á öðrum kostnaði v. eignarsölu 1.087.000
- Lækkun á söluhagnaði 11.419.000
- Hækkun á daggjöldm í grunnskóla 1.100.000
- Hækkun á framlagi til grunnskóla 7.564.000
- Lækkun á leigutekjum v. eignasölu 1.282.000
- Hækkun á eignfærslu v.byggingu íþróttamannvirkja 15.000.000

Breyting í A-sjóði er kr. 59.495.000 til hækkunar
Breyting í B-sjóði er kr. 21.566.000 til hækkunar
Samtals er Viðaukahækkun á rekstri kr. 81.061.000 og er því lokaniðurstaða A og B hluta því jákvæð um kr. 7,0 millj kr.
3. 2302009 - Safnamál Dalabyggðar 2023
Á 34. fundi menningarmálanefndar Dalabyggðar sem haldinn var 9. október sl. var eftirfarandi bókað undir umræðu um safnamál í Dalabyggð:

"Nú er ljóst að Staðarfell er ekki lengur inn í myndinni sem framtíðar staður fyrir byggðarsafn Dalabyggðar. Í verkefnaáætlun DalaAuðs voru nokkur markmið í menningarmálum tengd uppbyggingu byggðarsafns að Staðarfelli og því ljóst að leita þarf annarra lausna og vill menningarmálanefnd kalla eftir skýrri sýn þar að lútandi frá byggðarráði og sveitarstjórn Dalabyggðar þannig að það liggi fyrir þegar drög að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins verða kynnt í nóvember n.k."

Í ljósi framkominnar greinagerðar starfshóps um safnamál sem var að störfum í vor, tekur byggðarráð undir framkomin gögn og hefur falið sveitarstjóra að vinna áfram að málinu í samræmi við það.
Greinargerd_vinnuhops_safnamal_14042023.pdf
4. 2308002 - Deiliskipulag í Búðardal 2023
Á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar var rætt um deiliskipulag í Búðardal og þá þörf sem værifyrir hendi að endurnýja og/eða yfirfara deiliskipulag í og við þéttbýlið. Skipulagsfulltrúi hefur nú skilað inn gögnum varðandi verðkönnun sem hann sá um framkvæmd á varðandi þann kostnað sem af því hlýst að fara í fyrrgreinda vinnu.
Sveitarstjóri í samstarfi við skipulagafulltrúa vinni málið áfram, með það í huga að útvíkka verkefnið í samræmi við umræður á fundinum.
5. 2310017 - Lausaganga hrossa 2023
Sveitarstjóri sagði frá samskiptum vegna lausagögnu hrossa og annarra þátta því tengdu.
Rætt um stöðu mála.
6. 2310004 - Umsókn um styrk til greiðslu fasteignaskatts/gjalda
Framlögð umsókn um greiðslu styrks vegna fasteignaskatts/gjalda frá Hestamannafélaginu Glað f.h. Nesodda ehf. vegna reiðskemmu.
Sveitarstjóra falið að afgreiða málið m.t.t. gildandi reglna Dalabyggðar.
7. 2310008 - Afskriftarbeiðni
Lagt fram erindi frá Sýslumanninum á Vesturlandi með ósk um afskriftir krafna.
Samþykkt að fella niður kröfur.
8. 2310014 - Umsókn um lóð Vesturbraut
Framlögð umsókn um lóð frá Olís við Vesturbraut í Búðardal.
Sveitarstjóra falið að eiga samtal við Olís um málið og mögulega frekari uppbyggingu/þjónustu á svæðinu.
9. 2310005 - Leiktæki á skólalóð
Framlögð bréf sem ungir íbúar í Dalabyggð sendu til sveitarstjóra þar sem óskað er eftir úrbótum á skólalóð.
Sveitarstjóra falið að eiga samtal við Foreldrafélag Auðarskóla varðandi mögulega útfærslu verkefnisins.
Bréf til sveitarstjóra frá nemendum Auðarskóla.pdf
Guðmundur Pálmason á Kvennabrekku, kom sem gestur á fundinn undir dagskrárlið 10.
10. 2305015 - Hitaveita Rarik í Dölum - fyrispurn um viðhald og endurnýjun
Rætt um þær breytingar sem Rarik hefur kynt varðandi gjaldskrá hitaveitu á lögbýlum sem tengd eru hitaveitunni.
Rætt um stöðu mála.
11. 2310019 - Fjárhagsstaða bænda 2023
Rætt um fjárhagsstöðu bændastéttarinnar og aðgerðir því tengdu.
Byggðarráð Dalabyggðar tekur undir ályktur Samtaka ungra bænda sem lögð var fram á baráttufundi þeirra í Salnum í Kópavogi 26. 10.2023 og hún er svo hljóðandi:

Engum sem vill sjá getur dulist að rekstrarumhverfi landbúnaðar á Íslandi er komið að fótum fram. Ungir bændur standa frammi fyrir fjárhagslegum ómöguleika og ungt fólk sem vill hefja hefðbundinn búskap á enga möguleika. Alls enga. Mikil ógn steðjar því að nauðsynlegri nýliðun í stétt bænda. Um leið er fæðuöryggi þjóðarinnar sett í uppnám. Við höfum nýlega séð skýr merki þess að þegar harðnar á dalnum er hver þjóð sjálfri sér næst hvað nauðþurftir varðar. Þess vegna þurfum við að slá skjaldborg um íslenskan landbúnað. Ekki eingöngu af öryggisástæðum heldur líka vegna menningarhlutverks búvöruframleiðslunnar sem samofið er þjóðinni frá því land var numið.

Á sama tíma og núverandi rekstrarskilyrði eru í raun ókleifur hamar fyrir ungt fólk stendur íslenskur landbúnaður frammi fyrir stórkostlegum nýjum tækifærum á heimsmarkaði. Þau felast í aukinni umhverfisvitund jarðarbúa í öllum heimshornum, nýjum kröfum um heilnæmi matvæla, vistvæna orkugjafa í framleiðslunni og heilbrigða búskaparhætti. Í þessum efnum erum við í allra fremstu röð. Þegar grannt er skoðað blasir það líka við að fjölmörg tækifæri felast í framsækinni nýsköpun í krafti þekkingar og nýrrar tækni. Til þess að nýta þessi sóknarfæri þurfa stjórnvöld að ryðja brautina og opna ungu fólki ný og spennandi tækifæri jafnt til búskapar sem rannsóknar-, vísinda- og þróunarstarfa á sviði landbúnaðarins.

Það eru beinlínis falsfréttir að landbúnaður í nágrannalöndum okkar beggja vegna Atlantsála þrífist án opinbers stuðnings. Og það getur í besta falli kallast upplýsingaóreiða þegar búið er að læða því inn hjá íslenskri þjóð með mætti endurtekningarinnar að stuðningur hérlendis við landbúnað sé meiri en annars staðar. Staðreyndin er einfaldlega sú að hvar sem er í heiminum er ræktun og framleiðsla landbúnaðarafurða svo kostnaðarsöm að stjórnvöld á hverjum stað kjósa að styðja starfsemina. Bæði til þess að varðveita atvinnugreinina og halda verði til neytenda hóflegu. Ísland er þar engin undantekning. En það er bull að stuðningur hérlendis við landbúnaðinn sé úr takti við það sem tíðkast í vestrænum heimi.

Baráttufundur Samtaka ungra bænda skorar á stjórnvöld að opna augun og leggja við hlustir. Þau verða að þekkja og skilja raunveruleika búreksturs í landinu. Í fyrsta lagi vandann. Í öðru lagi tækifærin. Í þriðja lagi alþjóðlega samkeppnisstöðu íslenska landbúnaðarins. Þar reynir á þekkingu á raunverulegum ríkisstyrkjum til matvælaframleiðslu um allan heim? bæði þá sem eru uppi á borðum og líka hina sem klæddir eru í alls kyns feluliti. Það er glapræði að leggja íslenskan landbúnað af. Þess vegna þarf að bregðast við án tafar. Seinna er of seint.
12. 2208001 - Matarsmiðja í Tjarnarlundi
Unnið hefur verið að því að fá vottað eldhús er verði til útleigu. Hér eru lögð fram drög að gjaldskrá fyrir litla matvælavinnslu í Tjarnarlundi ásamt gæðahandbók.
Byggðarráð tekur jákvætt í framlögð drög að gjaldskrá og beinir henni til sveitarstjórnar til afgreiðslu.
Gjaldskrá - Tjarnarlundur - lítil matvælavinnsla - drög_JMS.pdf
Gæðahandbók-Tjarnarlundur-lítil-matvælavinnsla-tilbúin.pdf
Gæðahandbók-Eyðublöð-Skráningarblöð.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:15 

Til bakaPrenta
  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei