Umhverfi


Samningur um sorpmál er við Terra – Vesturlandi.
Sorphirðing
Sorphirðing er annan hvorn þriðjudag. Annan þriðjudaginn er tekið sorp í Búðardal og gámar í dreifbýli sunnan við Búðardal tæmdir. Hinn þriðjudaginn eru tæmdir sorpgámar í dreifbýli vestan Búðardals. Sorphirðudagatal er að finna á heimasíðu Terra.
Endurvinnslustöðin
Endurvinnslustöð er í Búðardal. Hún er opin á þriðjudögum kl. 13-18, fimmtudögum 13-17 og laugardögum kl. 11-14. Auk þess geta íbúar komið með flokkað sorp á flokkunarstöð við Vesturbraut (gámavellinum) á öllum tímum sólarhrings og losað í flokkunarkrær.
Í flokkunarkrá er hægt að láta frá sér fernur, bylgjupappa, sléttan pappa, dagblöð, tímarit, annan pappír, málma, niðursuðudósir, rafhlöður, plastfilmu, plastpoka, plastbrúsa, aðrar plastumbúðir og kertavax. Athugið að ekki má setja frauðplast í flokkunarkrá fyrir plast né gler með niðursuðudósum.
Annað endurvinnsluefni og úrgang, það er stærri hluti, spilliefni (önnur en rafhlöður), frauðplast, timbur, járn og gler þarf eftir sem áður að láta frá sér á opnunartíma flokkunarstöðvarinnar. Þessi endurvinnsluefni skal ekki láta í flokkunarkrána.
Rúlluplast

Rúlluplasti er reglulega safnað hjá bændum.

Óheimilt er að setja rúlluplast í sorpgáma á grenndarstöðvum sveitarfélagsins.
Opin brennsla úrgangs er óheimil þ.m.t. rúlluplasts. skv. lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og skv. reglugerð nr. 737/2003.
Rotþróahreinsun

Í Dalabyggð eru rotþrær hreinsaðar á þriggja ára fresti.
Kostnaður við rotþróahreinsun er innheimtur með fasteignagjöldum.

Dalabyggð vill brýna fyrir fólki að hafa allt klárt fyrir rotþróahreinsun þegar að því kemur s.s. gæta að merkingum rotþróa t.d. með veifum og auðvelda aðgengi að rotþróm. Þá þarf að koma upplýsingum um hlið eða aðrar hindranir til Viðars í síma 894-0013 sem fyrst, eða hafa hlið opin á meðan á hreinsun stendur.

Hægt er að biðja um hreinsun utan áætlunar ef þörf er á. Athugið að hreinsanir sem eru utan þess svæðis sem er á áætlun viðkomandi árs geta haft í för aukakostnað fyrir eiganda.

Ef rotþróin er stífluð hafið samband við fagaðila (pípara) til að greina vandann sem er yfirleitt ekki út af því að rotþróin sé full.

Hreinsun næstu ára:
2020 – Hörðudalur, Miðdalir og Haukadalur
2021 – Laxárdalur, Saurbær og Skarðsströnd
2022 – Hvammssveit, Fellsströnd og Skógarströnd

Íbúar Dalabyggðar eru beðnir um að gæta að því lyf, plastúrgangur, blautþurrkur, eyrnapinnar og önnur skaðleg efni rati ekki í rotþrær.

Upplýsingar um fráveitumál, þar á meðal rotþrær og siturlagnir má nálgast á vef Umhverfisstofnunar eða með því að smella HÉR.

Ítarefni
  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei