Leikskóli

Leikskólinn er til húsa við Miðbraut í Búðardal. Í leikskólanum er pláss fyrir um 40 börn samtímis.

Lágmarksvistun eru fjórir tímar á dag og þá minnst tvo daga vikunnar. Klukkan 9.00 hefst dagskrá á leikskólanum og ekki gott að nemendur komi seinna en það í vistun. Ekki er hægt að skrá vistun á hálfum tímum né korterum nema á náðarkorterum, sem hægt er að kaupa í upphafi og við lok vinnudags. Leikskólinn er opinn til kl.16:30.

Vistunarreglur leikskólans
Gjaldskrár

Um stoðþjónustu
Þau börn sem þurfa á sérkennslu/þjálfun að halda fá hana samkvæmt lögum um leikskóla. Í leikskólanum er sérkennsla/þjálfun undir handleiðslu leikskólakennara í samvinnu við fagaðila og eru þeir ásamt leikskólastjóra og deildarstjóra ábyrgir fyrir því að gerðar séu áætlanir vegna barnanna og þeim framfylgt. Í foreldraviðtali er leitað eftir áliti foreldra og rætt um stöðu barnsins í þroska og námi.  Ef í ljós kemur að framfarir barnsins eru ekki sem skyldi eða áhyggjuefni foreldra mikil er leyfi foreldra fengið til að sérfræðingur geri formlega athugun á þroska barnsins í leikskólanum með viðeigandi þroskaprófi eða matstæki. Slíkt mat getur farið fram með þátttöku foreldra. Ef niðurstöður athugana sýna að barn þarfnist sérkennslu/þjálfunar  í leikskólanum eru gerðar ráðstafanir sem miða að því að kennslan geti farið fram innan ramma leikskólastarfsins.

Talmeinafræðingur
Talmeinafræðingur Auðarskóla kemur reglulega til starfa í skólanum. Mál er varða málþroska og framburð heyra undir hans sérfræði.  Forráðamenn barna, starfsmenn leikskóla,  félagsþjónustu og heilsugæslu geta átt frumkvæði að athugun og greiningu á einstökum nemendum. Beiðnir til hans fara í gegnum deildarstjóra og/eða stjórnendur skólans.

Sálfræðiþjónusta
Skólasálfræðingur Auðarskóla kemur reglulega til starfa í skólanum. Mál er varða þroska og hegðun heyra undir hans sérfræði.  Sálfræðiþjónusta (greining og ráðgjöf) gagnvart einstökum nemendum er gerð í kjölfar beiðni, sem þarf að gera á þar til gerðu eyðublaði sem fæst í skólanum. Forráðamenn barna, starfsmenn leikskóla, félagsþjónustu og heilsugæslu geta átt frumkvæði að athugun og greiningu á einstökum nemendum.  Beiðnir fara í gegnum deildarstjóra og/eða stjórnendur skólans.

Félagsþjónusta
Samningur er við Borgarbyggð um félagsþjónustu og þjónustu í barnaverndarmálum. Undir þann samning falla fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf, félagsleg liðveisla og annar stuðningur við fatlað fólk og fjölskyldur fatlaðra barna, leyfisveitingar vegna daggæslu í heimahúsum og barnavernd.  Fulltrúi félagsþjónusunnar er á hálfsmánaðarfresti til viðtals.  Upplýsingar um komudaga eru á www.dalir.is

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei