Laus störf

Allir þeir sem hafa í boði lögleg störf, innan þess svæðis að íbúar Dalabyggðar geti sótt þau, geta fengið atvinnuauglýsingar birtar hér endurgjaldslaust.

 

Praca w Domu Opieki Silfurtún

W Silfurtún można ubiegać się o pracę na stanowisku sanitariusza i opiekuna. Oferujemy pracę zarówno krótkoterminową jak i długoterminową.

Wszelkich informacji udziela Haflína Ingibjörg Hafliðadóttir, dyrektor Domu Opieki, adres e-mail to silfurtun@dalir.is .Chętni zostaną zatrudni jak najszybciej lub według ustalonego terminu.

Prosimy o składanie wniosków do 14 stycznia 2022 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail silfurtun@dalir.is . Płace są zgodne z umową płacową między Stowarzyszeniem Gmin Islandzkich a odpowiednim związkiem zawodowym.

Dom Opieki Silfurtún ma 13 mieszkańców i około 12 pracowników.

Sanitariusz

Można aplikować na stanowisko sanitariusza. Jest to praca na zmiany w pełnym i/lub niepełnym wymiarze godzin.
Poszukujemy osoby ambitnej, komunikatywnej, której łatwo pracować z innymi ludźmi.
Warunkiem jest licencja ratownika medycznego.

Praca opiekuńcza

W Domu Opieki Silfurtún jest dostępna praca na stanowisku opiekuna. Jest to praca na zmiany w pełnym i/lub niepełnym wymiarze godzin.
Poszukujemy osoby ambitnej, komunikatywnej, której łatwo pracować z innymi ludźmi.
Doświadczenie jest mile widziane, ale niekonieczne.

Opublikowany: 04.01.2022

 

Störf á Silfurtúni

Á Silfurtúni eru laus til umsóknar störf sjúkraliða, aðhlynning og leiðbeinandi í félagsstarfi. Störfin eru bæði til skemmri og lengri tíma.

Upplýsingar um störfin veitir Haflína Ingibjörg Hafliðadóttir hjúkrunarframkvæmdastjóri, netfangið er silfurtun@dalir.is. Ráðið verður í störfin  sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2022. Umsóknir á að senda í tölvupósti á netfangið silfurtun@dalir.is. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Á Silfurtúni eru 13 íbúar og starfsmenn eru um 12.

Sjúkraliði

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á Silfurtúni. Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfi og/eða í hlutastarfi.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti og að vinna með öðru fólki. Leyfisbréf er skilyrði.

Starf við aðhlynningu

Laust er til umsóknar starf í aðhlynningu á Silfurtúni. Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfi og/eða í hlutastarfi.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti og að vinna með öðru fólki. Reynsla af aðhlynningu er æskileg.

Leiðbeinandi í félagsstarfi

Laust er til umsóknar starf við félagstarf aldraðra á Silfurtúni. Um er að ræða 50% starf.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti og að vinna með öðru fólki. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og skapandi. Reynsla af svipuðu starfi er kostur.

Sett inn 17.12.2021.

 

Aðstoðarleikskólastjóri óskast

Auðarskóli í Dalabyggð auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra. Um er að ræða 100% starfshlutfall frá og með 1. desember 2021. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og vill vera virkur hluti liðsheildar.

Auðarskóli er sameinaður skóli með leik-, grunn- og tónlistarskóladeildir. Einkunnarorð skólans eru Ábyrgð – Ánægja – Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda, fyrir börn á aldrinum 1-5 ára. Húsnæði skólans er nýlegt, aðstaða og aðbúnaður góður. Spennandi þróunarverkefni eru í farvatninu varðandi skólabrag, sjálfstyrkingu og samvinnu. Þegar er hafin undirbúningur á innleiðingu á ferli sem byggist á hugmyndafræði Franklin Covey: Leiðtoginn í mér, þar sem lögð er áhersla á umbreytingarferli fyrir skóla til að auka árangur nemenda, kennara og samfélagsins. Einnig er unnið markvisst að eflingu læsis og fleira. Leikskólinn er einnig Vináttuskóli.

Auðarskóli í Dalabyggð er staðsettur í Búðardal sem er barnvænt og gott samfélag miðsvæðis á Vesturlandi þar er stutt til næstu byggðarkjarna og annarra áfangastaða. Dalir eru fallegt sögufrægt hérað þar sem sögusvið Laxdælu og Eiríkssögu rauða ber hæst. Náttúrufegurð og friðsæld Dalanna er rómuð og ótal möguleikar eru til útiveru og hverskyns afþreyingar. Í Dalabyggð búa um 650 einstaklingar. Leikskólabörnum sem búa utan Búðardals er ekið af skólabílum til og frá leikskólanum þá daga sem nemendastarf er í grunnskólanum.

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra:

 • Er hluti af stjórnunarteymi Auðarskóla, sem er sameinaður skóli með þrjár deildir þ.e.a.s. grunnskóla-, leikskóla og tónlistarskóladeild.
 • Vinnur að daglegri stjórnun og rekstri leikskólans sem og skipulagningu uppeldis- og kennslustarfsins.
 • Er faglegur leiðtogi og ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðlar þekkingu til starfsmanna.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða stjórnun, uppeldi og menntun leikskólabarna og deilir út verkefnum til starfsfólks.
 • Skipuleggur og ber ábyrgð á að undirbúningstímar starfsmanna séu notaðir til skipulags og faglegs undirbúnings auk anarra tilfallandi verkefna.
 • Starfar samkvæmt stefnu og markmiðum Auðarskóla sem tekur mið af skólastefnu Dalabyggðar, aðalnámskrá leikskóla, lögum og reglugerðum um leikskóla og öðrum lögum sem við eiga.

Kröfur um menntun, kunnáttu, reynslu og hæfni:

 • Leikskólakennararéttindi eða önnur kennsluréttindi sem gefa rétt til starfsins.
 • Reynsla og/eða menntun í stjórnun æskileg.
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Reynsla af kennslu og uppeldi ungra barna
 • Jákvæðni, og áhugi á uppeldi- og menntun.
 • Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Stundvísi og reglusemi
 • Hreint sakavottorð

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og hentar starfið öllum kynjum.

Umsóknarfrestur er til miðnættis 25. október 2021.
Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, í síma: 430 4711 eða tölvupóstfang: herdis@audarskoli.is og Haraldur Haraldsson, skólastjóri, í síma 430 4757 eða 626 5877, tölvupóstfang: haraldur@audarskóli.is

Umsóknum skal skilað til skólastjóra Auðarskóla, Haralds Haraldssonar, Miðbraut 6-10, 370, Búðardal eða í tölvupósti á netfangið haraldur@audarskoli.is.

Sett inn 6. október 2021

 

Félagsleg heimaþjónusta

Starfsmann vantar hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu.

Í félagslegri heimaþjónustu er veitt aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur og hafa góða samskiptahæfileika. Allir eldri en 17 ára (með bílpróf) hvattir til að sækja um.

Frekari upplýsingar gefur Sigríður í síma 839 1400 á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10–12.

Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið heima.tjonusta@dalir.is. Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.

Sett inn 23. ágúst 2021

 

 

Dalabyggð hlaut jafnlaunavottun í byrjun árs 2021. Vottunin staðfestir að sveitarfélagið hefur komið sér upp jafnlaunakerfi sem tryggir að jafnréttis sé gætt við allar launaákvarðanir og að allir starfsmenn njóti þannig jafnra launa og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Vottunin er hluti af jafnréttisáætlun Dalabyggðar og því einstaklega gleðilegt að Dalabyggð hafi hlotið þessa staðfestingu.

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei