Laus störf

Allir þeir sem hafa í boði lögleg störf, innan þess svæðis að íbúar Dalabyggðar geti sótt þau, geta fengið atvinnuauglýsingar birtar hér endurgjaldslaust.


MS: Starfsmaður óskast

MS óskar eftir sprækum starfskrafti í nóvember og desember vegna aukinnar framleiðslu.

Upplýsingar og umsóknir: Garðar Freyr Vilhjálmsson gardarv@ms.is  S:858-2214

Sett inn 25. október 2021

 

Störf á Silfurtúni

Sjúkraliði – afleysing

Laust er til umsóknar afleysingarstarf sjúkraliða á Silfurtúni. Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfi og/eða í hlutastarfi. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti og að vinna með öðru fólki. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Leyfisbréf er skilyrði.

Starf við aðhlynningu – afleysing

Laust er til umsóknar starf í aðhlynningu á Silfurtúni. Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfi og/eða í hlutastarfi. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti og að vinna með öðru fólki. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Reynsla af aðhlynningu er æskileg.

Upplýsingar um störfin veitir Haflína Ingibjörg Hafliðadóttir hjúkrunarframkvæmdastjóri í síma 430 4770 eða með tölvupósti, netfangið er silfurtun@dalir.is.

Sett inn 13. október 2021

 

Aðstoðarleikskólastjóri óskast

Auðarskóli í Dalabyggð auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra. Um er að ræða 100% starfshlutfall frá og með 1. desember 2021. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og vill vera virkur hluti liðsheildar.

Auðarskóli er sameinaður skóli með leik-, grunn- og tónlistarskóladeildir. Einkunnarorð skólans eru Ábyrgð – Ánægja – Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda, fyrir börn á aldrinum 1-5 ára. Húsnæði skólans er nýlegt, aðstaða og aðbúnaður góður. Spennandi þróunarverkefni eru í farvatninu varðandi skólabrag, sjálfstyrkingu og samvinnu. Þegar er hafin undirbúningur á innleiðingu á ferli sem byggist á hugmyndafræði Franklin Covey: Leiðtoginn í mér, þar sem lögð er áhersla á umbreytingarferli fyrir skóla til að auka árangur nemenda, kennara og samfélagsins. Einnig er unnið markvisst að eflingu læsis og fleira. Leikskólinn er einnig Vináttuskóli.

Auðarskóli í Dalabyggð er staðsettur í Búðardal sem er barnvænt og gott samfélag miðsvæðis á Vesturlandi þar er stutt til næstu byggðarkjarna og annarra áfangastaða. Dalir eru fallegt sögufrægt hérað þar sem sögusvið Laxdælu og Eiríkssögu rauða ber hæst. Náttúrufegurð og friðsæld Dalanna er rómuð og ótal möguleikar eru til útiveru og hverskyns afþreyingar. Í Dalabyggð búa um 650 einstaklingar. Leikskólabörnum sem búa utan Búðardals er ekið af skólabílum til og frá leikskólanum þá daga sem nemendastarf er í grunnskólanum.

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra:

 • Er hluti af stjórnunarteymi Auðarskóla, sem er sameinaður skóli með þrjár deildir þ.e.a.s. grunnskóla-, leikskóla og tónlistarskóladeild.
 • Vinnur að daglegri stjórnun og rekstri leikskólans sem og skipulagningu uppeldis- og kennslustarfsins.
 • Er faglegur leiðtogi og ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðlar þekkingu til starfsmanna.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða stjórnun, uppeldi og menntun leikskólabarna og deilir út verkefnum til starfsfólks.
 • Skipuleggur og ber ábyrgð á að undirbúningstímar starfsmanna séu notaðir til skipulags og faglegs undirbúnings auk anarra tilfallandi verkefna.
 • Starfar samkvæmt stefnu og markmiðum Auðarskóla sem tekur mið af skólastefnu Dalabyggðar, aðalnámskrá leikskóla, lögum og reglugerðum um leikskóla og öðrum lögum sem við eiga.

Kröfur um menntun, kunnáttu, reynslu og hæfni:

 • Leikskólakennararéttindi eða önnur kennsluréttindi sem gefa rétt til starfsins.
 • Reynsla og/eða menntun í stjórnun æskileg.
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Reynsla af kennslu og uppeldi ungra barna
 • Jákvæðni, og áhugi á uppeldi- og menntun.
 • Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Stundvísi og reglusemi
 • Hreint sakavottorð

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og hentar starfið öllum kynjum.

Umsóknarfrestur er til miðnættis 25. október 2021.
Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, í síma: 430 4711 eða tölvupóstfang: herdis@audarskoli.is og Haraldur Haraldsson, skólastjóri, í síma 430 4757 eða 626 5877, tölvupóstfang: haraldur@audarskóli.is

Umsóknum skal skilað til skólastjóra Auðarskóla, Haralds Haraldssonar, Miðbraut 6-10, 370, Búðardal eða í tölvupósti á netfangið haraldur@audarskoli.is.

Sett inn 6. október 2021

 

Forstöðumaður íþróttamannvirkja við Sælingsdalslaug.

Dalabyggð óskar eftir að ráða forstöðumann íþróttamannvirkja við Sælingsdalslaug.

Í starfinu felst viðvera á opnunartíma laugarinnar, skipulag vakta, öryggisgæsla, þjónusta við gesti staðarins, gæsla í búningsklefum, þrif á húsnæði og útisvæði, afgreiðsla og uppgjör. Umsjónarmaður þarf að hafa sótt námskeið fyrir sundlaugaverði.
Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og skipulega með ríka þjónustulund.

Um er að ræða 50% starf september til maí og 100% starf júní til ágúst. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf ekki síðar en um miðjan desember. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélag og Starfsmannafélags Dala-og Snæfellsness.

Nánari upplýsingar er hægt að fá með því að senda tölvupóst á netfangið sveitarstjori@dalir.is. Umsóknum skal skila í tölvupósti á netfangið dalir@dalir.is ekki síðar en 21. október næstkomandi.

Sett inn 1. október 2021

 

Tímavinna við gangbrautarmerkingar

Dalabyggð óskar eftir starfskrafti í tímavinnu við að mála gangbrautarmerkingar í Búðardal.

Verkið verður unnið undir umsjón umsjónarmanns framkvæmda hjá Dalabyggð. Vinnutími er breytilegur og þarf að haga honum í samræmi við veður.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið dalir@dalir.is fyrir 27. ágúst.

Sett inn 23. ágúst 2021

Félagsleg heimaþjónusta

Starfsmann vantar hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu.

Í félagslegri heimaþjónustu er veitt aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur og hafa góða samskiptahæfileika. Allir eldri en 17 ára (með bílpróf) hvattir til að sækja um.

Frekari upplýsingar gefur Sigríður í síma 839 1400 á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10–12.

Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið heima.tjonusta@dalir.is. Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.

Sett inn 23. ágúst 2021

 

Hótel Laugar – Starfsmaður óskast

Hótel Laugar óska eftir að ráða starfsmann við þrif og í eldhús sem fyrst.
Um getur verið að ræða bæði fullt starf eða hlutastarf.
Upplýsingar gefur Harpa Einarsdóttir í síma: 822-3890

Sett inn 6. júlí 2021

 

Dalabyggð hlaut jafnlaunavottun í byrjun árs 2021. Vottunin staðfestir að sveitarfélagið hefur komið sér upp jafnlaunakerfi sem tryggir að jafnréttis sé gætt við allar launaákvarðanir og að allir starfsmenn njóti þannig jafnra launa og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Vottunin er hluti af jafnréttisáætlun Dalabyggðar og því einstaklega gleðilegt að Dalabyggð hafi hlotið þessa staðfestingu.

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei