Til bakaPrenta
Fræðslunefnd Dalabyggðar - 94

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
04.12.2019 og hófst hann kl. 10:00
Fundinn sátu: Sigríður Huld Skúladóttir formaður,
Jón Egill Jóhannsson aðalmaður,
Ingibjörg Anna Björnsdóttir varamaður,
Guðrún B. Blöndal varamaður,
Sindri Geir Sigurðarson varamaður,
Hlöðver Ingi Gunnarsson skólastjóri,
Fundargerð ritaði: Ingibjörg Anna Björnsdóttir, 


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1809023 - Skólastefna Dalabyggðar
Kynning á drögum um skólastefnu Dalabyggðar
Fræðslunefnd samþykkir skólastefnu 2019-2022 og leggur hana fyrir sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða
2. 1911026 - Starfsáætlun Auðarskóla 2019-20
Kynning á starfsáætlun Auðarskóla vegna starfsársins 2019-20
Uppfæra þyrfti starfsmanna- og skólaakstursstefnur Dalabyggðar.

Samþykkt samhljóða
3. 1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023
Kynning og umræður um gjaldskrárbreytingar
Gert er ráð fyrir 2,5% hækkun á gjaldskrá, einnig kemur nýr liður þar sem fram kemur gjald fyrir Tröppu.

Samþykkt samhljóða
4. 1810014 - Samgöngumál
Kynning á drögum að fimmtán ára samgönguáætlun 2020-2034 og fimm ára aðgerðaáætlun 2020-2024
Fræðslunefnd Dalabyggðar lýsir yfir miklum áhyggjum af vegamálum í sveitarfélaginu og krefst þess eindregið að stjórnvöld leggi mun meiri áherslu á endurbætur vegakerfisins í Dalabyggð með öryggi skólabarna að leiðarljósi.

Það er mikil áhersla lögð á markmið um öryggi í samgönguáætlun, að það verði m.a. unnið að styttingu ferðatíma, innan vinnu- og skólasóknarsvæða og að framkvæmdir eigi að taka mið af því. Þrátt fyrir það er hlutur Dalabyggðar ekki mikill í samgönguáætlun og seint farið í þau verkefni. Í Dalabyggð er tíðni umferðarslysa hvað mest af sveitarfélögum á Vesturlandi og þar er eitt hættulegasta vegakerfið á landinu, auk þess sem fá sveitarfélög eru með jafn lágt hlutfall bundins slitlags.

Vegakerfið í Dalabyggð hefur fengið litla athygli stjórnvalda undanfarin ár enda eru vegir í Dalabyggð illa farnir malarvegir að stærstum hluta, með litla þjónustu, slys eru tíð og einbreiðar brýr eru mjög margar, sumar hverjar staðsettar í blindhæðum eða blindbeygjum. Um þessa vegi fara skólabörnin hvern skóladag en meirihluti skólabarna Auðarskóla í Búðardal koma úr sveitunum. Það er því ljóst að hvað öryggi varðar þá er ástand vegakerfisins í Dalabyggð algjörlega ólíðandi og ekki í takti við markmið samgönguáætlunar um öryggi.

Fræðslunefnd bendir einnig á að vegurinn um Skógarströnd er mikilvæg hringtenging við Snæfellsnesið og myndu endurbætur á honum ýta undir möguleika á frekara samstarfi við sveitarfélögin og íþróttafélögin þar, sem gæti opnað meiri möguleika í skóla- og tómstundastarfi í Dalabyggð.

Samþykkt samhljóða


5. 1911016 - Leiðbeiningar til sveitarfélaga vegna skólaaksturs í grunnskólum
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur unnið meðfylgjandi leiðbeiningar til sveitarfélaga vegna skólaaksturs í grunnskóla. Ráðuneytið hefur farið þess á leit við Samband íslenskra sveitarfélaga að leiðbeiningarnar verði kynntar sveitarfélögum.

Leiðbeiningarnar fylgja hér með og verða sendar öllum framkvæmdastjórum sveitarfélaga, fræðslunefndum, fræðslustjórum og skólaskrifstofum.

Fræðslunefnd hefur farið yfir leiðbeiningarnar og vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

Afar óeðlilegt er að það sé gerð krafa um aukin ökuréttindi þegar samið er við foreldri um akstur eigin barna. Hins vegar væri ekki hægt að gera athugasemdir við þá kröfu ef viðkomandi foreldri væri að keyra önnur börn en sín eigin.
Hæfniskröfurnar eru allt of takmarkaðar við ökuréttindi. T.d. þyrfti að vera skýrara að starfsmenn við skólaakstur þurfi að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til starfsfólks í skóla almennt enda hefst skóladagurinn um leið og barnið er komið í skólabílinn.


Samþykkt samhljóða
6. 1911028 - Undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð
Kynntar nokkrar tillögur um íþróttamannvirki
Fræðslunefnd aðhyllist tillögu B þar sem hægt er að hafa einn aðalinngang í allar byggingar skólasvæðisins. Sú hugmynd hefði líklega möguleika á samnýtingu á starfsfólki.

Samþykkt samhljóða

7. 1901032 - Farsímanotkun nemenda á skólatíma
Tilraunaverkefni

Snjalltækjanotkun nemenda Auðarskóla verður bönnuð frá 1.janúar fram til maíloka. Fræðslunefnd gefur grunnskólanum leyfi til að fullmóta þetta verkefni.

Samþykkt samhljóða


Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:40 

Til bakaPrenta
  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei