Til bakaPrenta
Byggðarráð Dalabyggðar - 316

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
30.11.2023 og hófst hann kl. 13:00
Fundinn sátu: Skúli Hreinn Guðbjörnsson formaður,
Guðlaug Kristinsdóttir varaformaður,
Garðar Freyr Vilhjálmsson aðalmaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Fundargerð ritaði: Jóhanna María Sigmundsdóttir, Verkefnastjóri atvinnu- kynningar- og menningarmála
Lagt er til að mál nr. 2311021 Samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar - uppfærsla 2023 sé tekið á dagskrá og verði dagskrárliður 10.

Lagt er til að mál nr.2310014 Umsókn um lóð Vesturbraut sé tekið á dagskrá og verði dagskrárliður 11.

Lagt er til að mál nr. 2210026 Uppbygging innviða/atvinnuhúsnæði/húsæði viðbragðsaðila verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 12.

Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2310009 - Samstarfssamningur við Félag eldri borgara í Dalabyggð og Reykhólahreppi 2024-2026
Lögð fram drög að samningi við Félag eldri borgara í Dalabyggð og Reykhólahreppi (FEBDOR).
Á áætlun Dalabyggðar í dag er gert ráð fyrir 350.000kr.- til FEBDOR á komandi ári.
Á fundi með FEBDOR kom fram beiðni um að styrkur til félagsins yrði 400.000kr.- fyrir 2024, 2025 og 2026 (með endurskoðunarákvæði í tengslum við fjárhagsáætlunargerð ár hvert).

Samþykkt að styrkur til félagsins hækki um 50.000kr.- og verði 400.000kr.- fyrir árin 2024, 2025 og 2026. Að öðru leyti er samningurinn samþykktur.
2. 2310018 - Beiðni um sérstakan akstursstyrk vegna ungmennis undir 18 ára
Framlagt erindi um sérstakan akstursstyrk
Sveitarstjóra falið að vinna málið í samræmi við umræður á fundinum.
3. 2311004 - Erindi til fræðslunefndar og byggðarráðs
Framlagt erindi til fræðslunefndar og byggðarráðs varðandi greiðsluþátttöku nemenda vegna þátttöku í skólabúðum.
Á 125. fundi Fræðslunefndar bókaði nefndin eftirfarandi:
"Fræðslunefnd þakkar fyrir erindið en sér ekki forsendur til að breyta því fyrirkomulagi sem nú er, þ.e.að Dalabyggð taki þátt í 50% af þeim kostnaði sem um ræðir. Fræðslunefnd vill benda á að ef foreldrar sjá sér ekki fært að taka þátt í þeim kostnaði sem um ræðir að þá er mögulegt að sækja um fjárhagsstuðning til félagsmálanefndar Dalabyggðar."

Byggðarráð tekur undir bókun fræðslunefndar, þ.e. að Dalabyggð taki þátt í 50% af þeim kostnaði sem um ræðir.
4. 2311017 - Styrkbeiðni frá Ólafsdalsfélaginu 2024
Framlögð styrkbeiðni Ólafsdalsfélagsins til Dalabyggðar fyrir árið 2024.
Byggðarráð þakkar erindið en sér ekki fært að verða við því að þessu sinni.
5. 2311003 - Styrkbeiðni frá Aflinu
Framlögð styrkbeiðni Aflsins, samtaka fyrir þolendur ofbeldis, til Dalabyggðar fyrir árið 2024.
Byggðarráð þakkar erindið en sér ekki fært að verða við því að þessu sinni.
6. 2303016 - Endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
Framlögð umsögn Dalabyggðar um frumvarp til laga um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, 478. mál.
Byggðarráð samþykkir framlögð drög að umsögn og felur sveitarstjóra að skila henni inn.
Jöfnunarsjóður_30112023_drög.pdf
7. 2311016 - Fjárhagsáætlun 2023. - Viðauki VI
Framlögð tillaga að viðauka VI (6) við fjárhagsáætlun ársins 2023.
Eftirfarandi eru þær breytingar sem Viðauki VI (6) inniber:
Hækkun á kostnaði vegna barnaverndarmála kr. 9.000.000,-
Breytingar vegna sölu fasteigna, annars vegar á félagslegu íbúðarhúsnæði og hins vegar vegna uppgjörs B-hluta stofnunar, Silfurtúns til lækkunar á skuldastöðu.
Söluhagnaður eignanna er samtals kr. 56.139.087, og hins vegar sölu fasteigna Silfurtúns og á móti lækkunar á skuldastöðu, söluhagnaður eignanna er samtals kr. 33.915.537.
Áhrifin eru þau að samtals lækka skuldir Dalabyggðar um 80.071.746 og til viðbótar mun Dalabyggð eignast hlut upp á kr. 37.634.722,- í eignasafni Leigufélagsins Bríet eða samtals 1,54% hlut.
Breyting á A-sjóði nú er kr. 9.000.000 til hækkunar á kostnaði.
Breyting á A og B-sjóði er nú kr. 90.054.000 til lækkunar á kostnaði .
Samtals er lækkun á rekstrarkostnaði kr. 81.054.000,- og er því lokaniðurstaða A og B hluta áætluð jákvæð um 63 millj. króna.

Til viðbótar eru breytingar á fjárfestingaliðum, til lækkunar, vegna breytinga á verksstöðu samtals um 15,5 millj. kr.
Viðauki_6_v2.pdf
8. 2310012 - Gjaldskrár - uppfærsla fyrir 2024
Eftirfarandi tillögur að álagningarhlutföllum og gjaldskrám fyrir árið 2024 eru lagðar fram.
Byggðarráð staðfestir að öðru leyti uppfærslu gjaldskráa þar sem miðað er við 8% almenna hækkun en 30% hækkun vegna úrgangsmála.

Tillaga um álagningarhlutfall útsvars og fasteignagjalda 2024

Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að álagningarhlutfall útsvars 2024 verði 14,74% og álagningarhlutfall fasteignaskatts
a) 0,50% af álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarleiguréttindum og jarðeigna skv. a-lið 3. gr. laga nr. 4/1995 umtekjustofna sveitarfélaga.
b) 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis, skv. b-lið 3. gr. laga nr. 4/1995.
c) 1,50% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða skv. c-lið 3. gr. laga nr. 4/1995.

Staðgreiðsluafsláttur fasteignagjalda verði hækkaður úr 3% í 5%.
Gjaldskrá - Auðarskóli 2024 - drög_JMS..pdf
Gjaldskrá - dýraleifar 2024 - drög_JMS..pdf
Gjaldskrá - Félagsheimila 2024 - drög_JMS..pdf
Gjaldskrá - fráveitugjald og rotþrær 2024 - drög_JMS.pdf
Gjaldskrá - hafnir 2024 - drög_JMS.pdf
Gjaldskrá - Hundahald 2024 - drög_JMS..pdf
Gjaldskrá - Leiga beitar- og ræktunarlands 2024 - drög_JMS..pdf
Gjaldskrá - Sorp_Úrgangur 2024 - drög(30)_JMS..pdf
Gjaldskrá - Vatnsveita 2024 - drög_JMS..pdf
Gjaldskrá - Héraðsbókasafn 2024 - drög_JMS.pdf
Gjaldskrá Slökkvilis Dalabyggðar 2024 og BDRS_ÍÖÞ.pdf
Gjaldskrá - Fjósar 2024 - drög_JMS.pdf
Gjaldskrá - Þjónusta skrifstofu 2024 - drög_JMS.pdf
9. 2307001 - Fjárhagsáætlun 2024-2027
Sveitarstjórn Dalabyggðar vísaði á 239. fundi sínum fjárhagsáætlun 2024 - 2027 til seinni umræðu.
Leiðrétting á sölu eigna á Laugum, fært af árinu 2024 yfir á 2025 en gert er ráð fyrir að loka frágengur verði 15. Jan 2025
Leiðrétting v.sölu fasteigna bæði innan Silfurtúns og eins v.Félagslegra íbúa, skuldir lækka samhliða því, og til viðbótar er bætt við eignarhlutur Dalabyggðar í Bríet leigufélagi fært í eignasafn.
Uppgjör vegna þessara B-hluta félaga við Aðalsjóð gert upp m.a. með yfirfærslu eigna Silfurtúnsheimilisins, og þar með færist restkur húsnæðins á Eignarsjóð.
Fjárhagsáætlun 2024-2027 Síðari umræða (1).pdf
Íbúafundir 27. .pdf
10. 2311021 - Samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar - uppfærsla 2023
Lögð eru fram drög að uppfærðri samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar í skv. auglýsingu um fyrirmynd að samþykkt um stjórn sveitarfélaga nr. 1180/2021 í samræmi við 9. gr. sveitarstjórnarlaga.
Sveitarstjórn Dalabyggðar fór yfir drögin á frumstigi þeirra á vinnufundi í maí, síðan þá er búið að lesa drögin yfir með tilliti til samræmis, orðalags og stafsetningar ásamt því að bera þau saman við samþykktir annarra sveitarfélaga. Eftir framangreinda yfirferð er búið að bera drögin undir bæði kjörna fulltrúa og starfsmenn sveitarfélagsins sem sinna verkefnum sem samþykkt þessi og/eða viðaukar við hana ná yfir.
Breytingar á samþykktum skulu fara í gegnum tvær umræður í sveitarstjórn í samræmi við 18. gr. sveitarstjórnarlaga.
Lag er til að byggðarráð yfirfari fyrirliggjandi drög og meti hvort þau séu komin á þann stað að geta farið til fyrri umræðu í sveitarstjórn.

Byggðarráð felur sveitarstjóra að færa inn númer auglýsingar vegna samnings um yfirfærslu barnaverndarþjónstu og að því loknu verði samþykktum vísað til sveitarstjórnar til fyrri umræðu.

Byggðarráð þakkar öllum sem hafa komið að vinnunni fyrir þeirra störf.
Samthykktir_stjorn_Dalabyggdar_30112023_til-fyrstu-umraedu.pdf
11. 2310014 - Umsókn um lóð Vesturbraut
Á síðasta fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað:
"Framlögð umsókn um lóð frá Olís við Vesturbraut í Búðardal.
Sveitarstjóra falið að eiga samtal við Olís um málið og mögulega frekari uppbyggingu/þjónustu á svæðinu."

Byggðarráð samþykkir að umrætt svæði verði tekið með í þá deiliskipulagsvinnu sem Arkís er að fara í fyrir Dalabyggð.
12. 2210026 - Uppbygging innviða - uppbygging atvinnuhúsnæðis í Búðardal og möguleg uppbygging húsnæðis viðbragðsaðila
Farið yfir stöðuna á undirbúningi uppbyggingingar atvinnuhúsnæðis í Búðardal.
Rætt um mögulega uppbyggingu sameiginlegs húsnæðis viðbragðsaðila í Dalabyggð.

Byggðarráð styður tillögu starfshópsins:
Vinnuhópurinn leggur til að myndaður verði nýr hópur með fulltrúum húsbyggjenda og hagaðila (t.d. Dalabyggð og SSV). Áhugasamir skuldbindi sig til þátttöku og framhaldi stofnað félag sem mun sjá um að koma verkefninu á framkvæmdarstig.

Sveitarstjóri hefur sent erindi til FSRE, Lögreglunnar á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, Rauða Kross deildarinnar í Dalabyggð, Slysavarnardeildar Dalasýslu, Björgunarsveitarinnar Óskar og slökkviliðsstjóra Dalabyggðar varðandi aðkomu að uppbyggingu húsnæði viðbragðsaðila í Dalabyggð.
Minnisblað_2023-11-27_stöðuskýrsla vinnuhóps um atvinnuhúsnæði.pdf
14. 2311023 - Leyfi, umsögn vegna flugeldasýningar og brennu
Byggðarráð gerir ekki athugasemd við umsókn um leyfi vegna flugeldasýningar og brennu.
FW: Flugeldasýning.pdf
Mál til kynningar
13. 2303009 - Mál frá Alþingi til umsagnar 2023
Dalabyggð sendi inn umsögn vegna 71. máls, samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.
Lögð eru fram drög að umsögn vegna 468. máls, frumvarp til laga um skatta og gjöld (gistináttaskattur, áfengisgjald o.fl.).
Lögð eru fram drög að umsögn vegna máls nr. 238/2023 Skilgreining á opinberri grunnþjónustu, í samráðsgátt stjórnvalda.
Lögð eru fram drög að umsögn vegna 402. máls, gjaldfrjálsar skólamáltíðir og umgjörð þeirra.

Byggðarráð felur sveitarstjóra að skila inn þeim umsögnum sem lagðar eru fyrir fundinn.
umsogn_dalabyggd_samfelagsvegir_undirritud_13112023.pdf
Drög_umsögn_gistináttaskattur-áfengisgjöld-ofl_30112023_drög.pdf
Umsogn_skilgreining_grunnþjonustu_samradsgatt_Dalabyggd_30112023.pdf
Drog_umsogn_gjaldfrjalsar_skolamaltidir_30112023.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 15:30 

Til bakaPrenta
  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei