Til bakaPrenta
Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 141

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
08.11.2023 og hófst hann kl. 16:00
Fundinn sátu: Guðlaug Kristinsdóttir formaður,
Bjarnheiður Jóhannsdóttir ritari,
Björn Henry Kristjánsson aðalmaður,
Jón Egill Jónsson aðalmaður,
Sigrún B Halldórsdóttir aðalmaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Grettir Örn Ásmundsson byggingarfulltrúi,
Hlynur Torfi Torfason Skipulagsfulltrúi.
Fundargerð ritaði: Bjarnheiður Jóhannsdóttir, ritari
Lagt er til að máli nr.2311008, umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu að Lækjarhvammi 8, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 7.

Lagt er til að máli nr.2311007, hundagerði í Búðardal, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 8.

Lagt er til að máli nr.2311010, uppsetning á olíutanki fyrir varaaflstöð, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 9.

Lagt er til að máli nr.2210019, breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 10.

Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1802017 - Deiliskipulag við Borgarbraut
Tillaga til afgreiðslu fyrir auglýsingu sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. Um er að ræða efnislega óbreytta en lagfærða tillögu sem áður var auglýst árið 2019 en tók ekki gildi í kjölfarið. Því þarf að endurauglýsa tillöguna. Deiliskipulagstillaga er í samræmi við gildandi aðalskipulag.
Samþykkt samhljóða, skipulagsfulltrúa falið að auglýsa tillöguna.
2. 2207022 - Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna skógræktar - Ljárskógar
Skipulagsstofnun óskaði umsagnar Dalabyggðar um 5.500 ha skógræktarframkvæmd sem tilkynnt var til ákvörðunar um matskyldu, sbr. 19. og 20. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Dalabyggð hefur sent Skipulagsstofnun umsögn dags. 30. október 2023.

Í umsögn er vísað til stefnu Aðalskipulags Dalabyggðar 2020-2032 um skógrækt. Umfang skógræktarframkvæmdar er yfir stærðarmörkum um skógrækt á landbúnaðarsvæðum og kallar því aðalskipulagsbreytingu þar sem landnotkun yrði breytt í skógræktar- og landgræðslusvæði (SL). Í ljósi þess að um mjög stórt skógræktarverkefni er að ræða sem tekur til svæða sem falla undir verndarákvæði 61. gr. laga um náttúruvernd og mikilvægra fuglasvæða og líkur á að skógræktin hafi umtalsverð áhrif á umhverfið þá telur Dalabyggð æskilegt að umrædd framkvæmd fari í umhverfismat, sbr. viðmið í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Á það sérstaklega við um stærð og umfang framkvæmdar, nýtingu lands og líffræðilega fjölbreytni, staðsetningu framkvæmdar, verndarsvæði og loks gerðar og eiginleika hugsanlegra umhverfisáhrifa skógræktar. Niðurstöður umhverfismats skógræktarframkvæmdar munu nýtast til að taka ákvörðun um aðalskipulagsbreytingu fyrir skógræktar- og landgræðslusvæði í landi Ljárskóga.

Nefndin samþykkir umsögnina samhljóða.
3. 2311006 - Umsókn um lögbýli á jörðinni Hömrum í Laxárdal.
Jörðin Hamrar er eyðijörð. Nýr landeigandi hefur áform um að á jörðinni verði stunduð skógrækt. Samkvæmt jarðalögum er það ráðherra (ráðuneyti) sem veitir leyfi til stofnunar lögbýlis, en með umsókn um stofnun lögbýlis skal m.a. fylgja umsögn sveitarstjórnar.
Nefndin leggst ekki gegn stofnun lögbýlis, en bendir á 18. grein Jarðalaga 81/2004 um að stofnun lögbýlis raski ekki búrekstraraðstöðu nálægra jarða og að landnotkun samræmist aðalskipulagi.
4. 2311005 - Vesturbraut 22 - bygging starfsmannaaðstöðu
Bygging á starfsmannaaðstöðu við gámasvæði Dalabyggðar. Forsmíðað af Íslenska Gámafélaginu og flutt á staðinn.
Samþykkt samhljóða.
5. 2310015 - Umsókn um byggingarleyfi að Búðarbraut 12b
Dalakot ehf. sækir um endur- og viðbyggingu við Búðarbraut 12b.
Samþykkt samhljóða. Grendarkynning hefur þegar farið fram.
6. 2309005 - Umsókn um byggingarleyfi að Miðbraut 1
Miðbraut 1, umsókn um viðbyggingu og breytingar.
Nefndin felur byggingarfullrúa að ganga frá byggingarleyfi þegar fullnægjandi gögn berast.
7. 2311008 - Umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu að Lækjarhvammi 8
Nefndin bendir á að grenndarkynning hefur ekki farið fram. Nefndin felur jafnframt byggingarfulltrúa að ganga frá byggingarleyfi þegar fullnægjandi gögn berast.
8. 2311007 - Hundagerði í Búðardal
Skoðaðar hafa verið útfærslur og tillögur að staðsetningu hundagerðis í Búðardal. Óskað eftir umfjöllun og áliti umhverfis- og skipulagsnefndar á þeim valkostum sem liggja fyrir.
Kynntar og ræddar hugmyndir að hugsanlegri staðsetningu. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram í takt við umræður á fundinum.
9. 2311010 - Uppsetning á Olíutank fyrir varaflstöð
Framlögð umsókn um uppsetningu á olíutanki fyrir varaaflstöð.
Samþykkt samhljóða.
10. 2210019 - Breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar
Deiliskipulag Áarlands var sent Skipulagsstofnun til yfirferðar 9. október 2023 og afgreiddi stofnunin erindið 7. nóvember 2023 og gerði athugasemd við auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.
Hér verður farið yfir athugsemdirnar lið fyrir lið og gerð grein fyrir afstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar í kjölfar þessarar afgreiðslu Skipulagsstofnunar.
Afgreiðsla Skipulagsstofnunar
Skipulagsstofnun hefur yfirfarið framlögð gögn og gerir athugasemd við að sveitarstjórn birti auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda þar sem deiliskipulagsáform eru ekki í samræmi við gildandi aðalskipulag.
Aðalskipulag Dalabyggðar 2020-2023 var auglýst 15. júlí 2022 og birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 23. júní 2023. Auglýsing deiliskipulagstillögu er því í ósamræmi við 2. mgr. 41. gr. Skipulagslaga.
Flokka þarf landbúnaðarland í deiliskipulagsvinnu sbr. ákvæði fyrir landbúnaðarland í gr. 17.13 í aðalskipulagi og 4. kafla skýrslu um flokkun landbúnaðarlands í viðauka aðalskipulags. Skipulagsstofnun bendir einnig á að sveitastjórn þarf að taka afstöðu til 5. gr. jarðalaga nr. 81/2004 og m.a. rökstyðja hvort aðrir valkostir séu fyrir staðsetningu mannvirkja á jörðinni með tilliti til ræktunarmöguleika.
Ný gistihús eru ekki í samræmi við ákvæði í kafla 17.13 í aðalskipulagi. Gert er ráð fyrir að minniháttar ferðaþjónusta í tengslum við búrekstur krefjist ekki nýrra mannvirkja og skerði ekki möguleika til hefðbundinna landbúnaðarnota.
Á landbúnaðarlandi utan landbúnaðarlands í flokki I er heimilt að reisa allt að þrjú frístundahús. Í deiliskipulagsbreytingunni eru sýnd fjögur frístundarhús á landbúnaðarlandi, það eru frístundahús nr. 30, 40 og 50 og einnig stærsti hluti byggingarreits frístundarhúss nr. 60.
Byggingarreitir uppfylla ekki fjarlægðartakmörk vega sbr. 5.3.2.5. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og kafla 17.8, töflu 17.2 í aðalskipulagi. Auk þess þarf að sýna veghelgunarsvæði Klofningsvegar.
Gera þarf grein fyrir þegar byggðum mannvirki og sýna á uppdrætti sbr. 7.1 gr. skipulagsreglugerðar.
Sýna þarf byggingarreiti þar sem gert er ráð fyrir endurbyggingu núverandi húsa.
Grunnkort skal ná nægilega út fyrir mörk skipulagssvæðis til að sýna afstöðu og samhengi við aðliggjandi svæði.
Leita þarf umsagnar Minjastofnunar Íslands.
Viðbrögð umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar eru eftirfarandi:
Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar telur að ekki hafi verið gætt meðalhófs í afgreiðslu Skipulagsstofnunar.
Deiliskipulagstillagan sem er heildarendurskoðun á gildandi deiliskipulagi frá 1992 var unnin á árinu 2022 með hliðsjón af þágildandi aðalskipulagi og gildandi deiliskipulagi svæðisins. Deiliskipulagstillagan var samþykkt til auglýsingar 11. apríl 2023 í skipulagsnefnd og 13. apríl 2023 í sveitarstjórn. Tillagan var auglýst frá 25. apríl með athugasemdarfresti til 6. júní 2023 og send til umsagnaraðila. Þann 6. júní kom í ljós að auglýsing hafði ekki verið birt í Lögbirtingablaði og var bætt úr því formsatriði og athugasemdarfrestur framlengdur um sex vikur til 18. júlí 2023.
Þann 23. Júní 2023 staðfesti Skipulagsstofnun nýtt aðalskipulag Dalabyggðar 2020-2032. Landnotkun í landi Ár er lítið breytt, áfram gert ráð fyrir frístundabyggð F30 fyrir allt að 20 frístundahús en afmörkun F30 færð til samræmis við núverandi frístundalóðir sbr. deiliskipulagið frá 1992. Einnig er gert ráð fyrir tjaldsvæði og þjónustuhúsum í landi Ár í bæði eldra aðalskipulagi og nýju.

Samkvæmt Aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 var heimilt að byggja upp sérhæfð hús ferðaþjónstu á lögbýlum sbr.: „Heimilt verður, þar sem aðstæður leyfa á hverju lögbýli, að hafa sérhæfðar byggingar fyrir ferðaþjónustu, þ.e. hótel, gistiheimili og byggingar fyrir veitingarekstri, svo fremi sem heildarstærð þeirra fari ekki yfir 1.500 m².“
Umfang ferðaþjónustuhúsa á landbúnaðarsvæði í endurskoðuðu deiliskipulagi eru undir því viðmiði, átta smáhýsi til útleigu eru samtals 320 fm og í samræmi við þágildandi aðalskipulag. Smáhýsin samræmast einnig gildandi aðalskipulags um 20 hús á svæði F30.

Ákvæði um flokkun landbúnaðarlands var ekki í Aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016. Í samþykktu deiliskipulagi er ekki gert ráð fyrir byggingarreitum á ræktuðum túnum heldur eru fyrirhuguð hús öll utan landbúnaðarlands eða í tengslum við núverandi bæjarhús.

Á grunni eldra deiliskipulags frá 1992 voru stofnaðar frístundahúsalóðir sem margar eru þegar byggðar og liggja allar innan marka skilgreindrar frístundabyggðar F30 í Aðalskipulagi Dalabyggðar 2020-2032.

Við afgreiðslu sveitarstjórnar 17. ágúst 2023 var deiliskipulagið samþykkt ásamt viðbrögðum skipulagsnefndar við framkomnum umsögnum og athugasemdum. Ekki var talið forsvaranlegt að byrja deiliskipulagsvinnu að nýju vegna gildistöku nýs Aðalskipulags Dalabyggðar 2020-2032 þar sem landnotkun á jörðinni er lítið breytt, allar frístundahúsalóðir deiliskipulags liggja innan marka frístundabyggðar F30.
Leitað var umsagnar Minjastofnunar Íslands.
Í ljósi ofangreinds leggur umhverfis- og skipulagsnefnd til við sveitarstjórn Dalabyggðar að auglýsa samþykkt deiliskipulag í B-deild Stjórnartíðinda.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:00 

Til bakaPrenta
  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei