Barnavernd – tilkynningar

 • You can find information in English below
 • Informacje w języku polskim można znaleźć poniżej

 

Á álagstímum hjá fjölskyldum aukast líkur á að börn verði fyrir ofbeldi og/eða vanrækslu. Viðbrögð nágranna og aðstandenda geta skipt sköpum fyrir barnið.

Starfsfólk félagsþjónustu Borgarbyggðar og Barnaverndarnefndar Borgarfjarðar og Dala sinnir barnavernd fyrir Dalabyggð.

Tilkynna á um slæmar aðstæður barns til barnaverndar tafarlaust!

Neyðartilvik skal ávallt tilkynna til Neyðarlínu – 112. Starfsmaður Neyðarlínu kemur upplýsingum áfram til barnaverndar í Borgarbyggð.

Tilkynning til barnaverndar- Hvernig er tilkynnt?

Á dagvinnutíma:

 • Hringja í símanúmerið 433-7100 og biðja um samband við barnavernd. Sé starfsmaður barnaverndar upptekinn eru tekin skilaboð og starfsmaður hringir við fyrsta tækifæri.
 • Einnig er hægt að senda upplýsingar eða beiðni um símtal á netfangið felagsradgjof@borgarbyggd.is

Utan dagvinnutíma:

 • Hringja í Neyðarlínuna 112. Starfsmaður kemur tilkynningu áfram til starfsmanna barnaverndar í Borgarbyggð.

Annað:

 • Tilkynnandi þarf að gefa upp nafn sitt og símanúmer. Óski hann nafnleyndar skal hann taka það fram.
 • Tilkynnandi gefur góða lýsingu á aðstæðum barns og í hverju áhyggjur felast.

 

Félagsþjónusta Borgarbyggðar
Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi.
Sími: 433 7100

 

Child protection service – report.

During stressful times like we are living now, children are more likely to suffer violence and / or neglect. The reaction of neighbors and relatives can be crucial for the child.

The social services staff of Borgarbyggð and the Child Protection Committee of Borgarfjörður and Dalir provide child protection service for Dalabyggð.

Report about poor conditions of children to the Child Protection service immediately!

Emergency should always be reported to Emergency Line – 112. Emergency Line employee will forward information to child protection service in Borgarbyggð.

Notification to Child Protection Service- How to report?

During daytime hours:

 • Call phone number 433-7100 and ask to contact the child protection service. If a child protection employee is busy, a message is taken and an employee calls at the earliest opportunity.
 • You can also send information or request a call to felagsradgjof@borgarbyggd.is

Outside of daytime hours:

 • Call the Emergency Line 112. An employee will then notify child protection workers in Borgarbyggð.

Other:

 • The notifier needs to provide their name and telephone number. If he wishes to remain anonymous, he must state it in the phonecall.
 • The notifier has to give a good description of the child’s situation and what concerns are involved.

Borgarbyggð’s social services
Borgarbraut 14, 310 Borgarnes.
Phone number: 433 7100

 

Służba Ochrony Dzieci – ogłoszenia

Podczas stresującego czasu, w którym obecnie wszyscy znaleźliśmy się, dzieci są bardziej narażone na przemoc i/lub zaniedbanie. Reakcja sąsiadów i krewnych może mieć kluczowe znaczenie dla dziecka.

Ośrodek pomocy społecznej Borgarbyggð i Komisja Ochrony Praw Dziecka oraz Dala dbają o ochronę praw dzieci dla Dalabyggð.

O złej sytuacji dziecka należy natychmiast zawiadomić Służbę Ochrony Dzieci!

Nagły wypadek zawsze zgłaszać na linię alarmową – 112. Pracownik linii alarmowej przekaże informacje do Służby Ochrony Dzieci w Borgarbyggð.

Zawiadomienie Służby Ochrony Dzieci – Jak zawiadomić.

W godzinach pracujacych:

 • Zadzwonić pod numer 433-7100 i poprosić o kontakt ze Służbą Ochrony Dzieci. Jeśli pracownik Służby Ochrony Dzieci będzie zajęty, wiadomość zostanie odebrana i pracownik oddzwoni przy najbliższej okazji.
 • Można również wysłać informacje lub umówić się na rozmowę telefoniczną pisząc na adres felagsradgjof@borgarbyggd.is

Poza godzinami pracy:

 • Zadzwonić na linię alarmową 112. Pracownik przekaże informacje do Służby Ochrony Dzieci w Borgarbyggð.

Inne:

 • Powiadamiający musi podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Jeśli chce pozostać anonimowy, musi to zgłosić podczas rozmowy telefonicznej.
 • Powiadamiający musi podać dobry opis sytuacji dziecka oraz jakie są jego obawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Borgarbyggð
Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi.
Tel.4337100

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei