Til bakaPrenta
Sveitarstjórn Dalabyggðar - 236

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
17.08.2023 og hófst hann kl. 16:00
Fundinn sátu: Eyjólfur Ingvi Bjarnason oddviti,
Ingibjörg Þóranna Steinudóttir varaoddviti,
Einar Jón Geirsson aðalmaður,
Þuríður Jóney Sigurðardóttir aðalmaður,
Guðlaug Kristinsdóttir aðalmaður,
Garðar Freyr Vilhjálmsson aðalmaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Sindri Geir Sigurðarson varamaður,
Fundargerð ritaði: Jóhanna María Sigmundsdóttir, Verkefnastjóri atvinnu- kynningar- og menningarmála
Lagt er til að máli nr. 2205014, kosning varaformanns byggðarráðs, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 1.

Lagt er til að máli nr. 2308002, deiliskipulag í Búðardal 2023, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 6.

Lagt er til að máli nr. 2301065, Ljárskógarbyggð, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 7.

Lagt er til að máli nr. 2210019, breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 8.

Lagt er til að máli nr. 2308006, hreinsistöð í Búðardal, breyting á aðalskipulagi, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 9.

Lagt er til að máli nr. 2209014, Sérstakur húsnæðisstuðningur 15-17 ára, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 10.

Lagt er til að máli nr. 2308010, umsagnarbeiðni v/tækifærisl.áf. - skemmtiskokk á Hörðudalsvegi, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 11.

Lagt er til að fundargerð fræðslunefndar, mál 2307002F, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 15.

Lagt er til að fundargerði umhverfis- og skipulagsnefndar, mál 2307001F, verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 16.

Aðrir dagskrárliðir færist til miðað við ofangreint.

Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2205014 - Kosning varaformanns byggðarráðs
Samkvæmt 27. gr. samþykkta Dalabyggðar skal sveitarstjórn kjósa varaformann byggðarráðs til eins árs.
Lagt til að Guðlaug Kristinsdóttir verði varaformaður byggðarráðs.

Samþykkt með 6 atkvæðum (EIB, SGS, GFV, EJG, ÞJS, IÞS), 1 sat hjá (GK).
2. 2304008 - Sælingsdalstunga
Framlagður kaupsamningur vegna sölu Dalabyggðar á Sælingsdalstungu.
RG 58 ehf. hefur keypt jörðina á 82.500.000 kr.-

Samþykkt samhljóða.
Sælingsdalstunga - Kaupsamningur.pdf
3. 2305018 - Verksamningar.
Framlagðir til samþykktar undirritaðir verksamningar vegna annars vegar þrifa í grunnskóla og Stjórnsýsluhúsi og hins vegar vegna reksturs mötuneytis fyrir Auðarskóla, leik- og grunnskóla.
Samningur vegna þrifa í grunnskóla og Stjórnsýsluhúsi lagður fram til afgreiðslu.

Samþykkt samhljóða.

Samningur vegna reksturs mötuneytis fyrir Auðarskóla, leik- og grunnskóla lagður fram til afgreiðslu.

Samþykkt samhljóða.
Samningur um rekstur mötuneytis Auðarskóla undirritaður.pdf
Samningur um ræstingu í Auðarskóla og stjórnsýsluhúsi undirritaður.pdf
4. 2303008 - Fjallskil 2023
Farið yfir þau gögn sem hafa skilað sér frá fjallskilanefndum.
Lagt til að byggðarráð taki álagningu fjallskila til umfjöllunar á fundi sínum í næstu viku.

Samþykkt samhljóða.
5. 2208004 - Vegamál
Rætt um vegamál og kynnt tillaga að bókun.
Til máls tók: Garðar.

Garðar leggur fram tillögu að bókun:

Á fundi sveitarstjórnar í júní sl. var staðfest forgangsröðun vegaframkvæmda í Dalabyggð.
Samþykkt var á þeim fundi að forgangsröðunin yrði send á ráðamenn, stofnanir og félög sem koma að samgöngumálum með ýmsum hætti. Þá var hún einnig send á aðliggjandi sveitarfélög og eins þá aðila sem hafa óskað eftir að fá skýrsluna senda eftir að hún var staðfest. Sveitarstjóri Dalabyggðar afhenti svo innviðaráðherra og vegamálastjóra skýrsluna í heimsókn sinni á höfuðborgarsvæðið í júlí. Það er einstaklega ánægjulegt að sjá og heyra jákvæð viðbrögð við skýrslunni og þann stuðning sem framtak Dalabyggðar hefur fengið. Skýrslan var einnig send inn sem fylgiskjal með umsögn sveitarfélagsins við drög að samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038.

Hér er ítrekað það sem fram kemur í umsögn Dalabyggðar við téð drög, að ótækt er með öllu að ekki eigi að setja fjármagn til áframhaldandi úrbóta á Skógarstrandarvegi (Snæfellsnesvegi nr. 54) fyrr en árið 2027. Þá tekur Dalabyggð heilshugar undir gagnrýni SSV í umsögn við sömu drög því t.a.m. eru það virkileg vonbrigði að sjá aðeins 700 milljónir áætlaðar í heild til nýframkvæmda við stofnvegi á Vesturlandi á næstu árum.

Dalabyggð telur tækifæri falin í því að samhæfa stefnur sem heyra undir málefnasvið sama ráðuneytis, líkt og Bændasamtök Íslands benda á í umsögn sinni um samgönguáætlun. Þannig verði horft m.a. til byggðaáætlunar og gildandi landbúnaðarstefnu við gerð samgönguáætlunar til næstu ára.

Nú líður senn að hausti og því tekur Dalabyggð undir áherslu Sambands íslenskra sveitafélaga í umsögn þeirra að áður en gengið verði endanlega frá samgönguáætlun til framlagningar á Alþingi verði auknu fjármagni varið til vetrarþjónustu vega utan þéttbýlis með það að markmiði að aðlaga þjónustuna að þörfum samfélags og atvinnulífs. Eins að viðmiðunarreglur Vegagerðarinnar um kostnaðarþátttöku sveitarfélaga vegna snjómoksturs verði teknar til endurskoðunar, í samvinnu við sveitarfélögin. Ekki síst vegna þess að ýmsum nýframkvæmdum, sem eru á áætlunartímabilinu 2025-2028 í núgildandi samgönguáætlun, er frestað. Þannig verður að huga betur að vetrarþjónustu m.a. á vegum þar sem aðstæður eru ekki að valda umferðarþunga nútímans. Eins er mikilvægt að vetrarþjónusta skerðist ekki ef til kemur óvæntur kostnaðarauki vegna snjómoksturs s.s. vegna ofanflóða.

Dalabyggð telur einnig rétt að minna á yfirlýsingar ráðamanna um þá áherslu að útrýma einbreiðum brúm á þjóðvegum landsins. Við í Dalabyggð erum rík af einbreiðum brúm og það þarf að laga og er í raun hægt á völdum stöðum með einföldum hætti á þá vegu að setja ræsi í stað brúar þar sem því er viðkomið, er þeirri áherslu hér með komið á framfæri, enn og aftur.

Það er afar gleðilegt að sjá ferskar og vel rökstuddar tillögur líkt og fram koma í umsögn Kerecis við drög að samgönguáætlun. „Vestfjarðalína“ gæti ekki aðeins verið burðarás fyrir vöxt núverandi fyrirtækja á Vestfjörðum og Vesturlandi, heldur einnig lyftistöng fyrir ný fyrirtæki, jafnvel nýjar atvinnugreinar á svæði sem á mikið inni varðandi uppbyggingu innviða. Vegabætur eins og lagt er til í fyrrnefndri umsögn spilar einnig vel með ferðaleiðinni sem ber heitið Vestfjarðaleiðin og gæti sameinað enn fleiri svæði saman í eitt atvinnusóknarsvæði. Þarna eru tækifæri hvert sem litið er og yrðu framkvæmdirnar að veruleika myndi það færa Vestfirði og norðanvert Vesturland fram þannig að mögulega væri hægt sé að tala um samkeppnishæf byggðarlög að nýju, ólíkt því sem nú er vegna skorts á innviðauppbyggingu undanfarin ár og áratugi.

Samþykkt samhljóða.
Drög að bókun vegamál, ágúst 2023.pdf
6. 2308002 - Deiliskipulag í Búðardal 2023
Á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar sem haldinn var þann 16. ágúst var eftirfarandi bókað og samþykkt:

"Rætt um stöðu deiliskipulags á einstaka svæðum innan Búðardals, bæði m.t.t. íbúðarhúsalóða og þjónustustarfsemi.
Skoðaðir möguleikar á staðsetningu fyrir fleiri rafhleðslustöðvar fyrir bifreiðar.
Nefndin hvetur til þess að ráðist verði í deiliskipulagsgerð fyrir Búðardal og næsta nágrenni, þar sem horft verði til íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, sem og rafhleðslustöðva."

Til máls tók: Guðlaug.

Lagt til að sveitarstjóra verði falið að gera verðkönnun hjá 3 til 5 stofum sem sérhæfa sig í deiliskipulagsgerð þannig að tekið verði tillit til þess mögulega kostnaðar, sem af deiliskipulagsgerð í Búðardal hlýst, við undirbúning fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár.

Samþykkt samhljóða.
7. 2301065 - Ljárskógarbyggð
Á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar sem haldinn var þann 16. ágúst var eftirfarandi bókað og samþykkt:

Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita landeiganda heimild til að vinna deiliskipulagstillögu sbr. 38 gr. skipulagslaga en bendir á að svæðið liggur að verndarsvæði Breiðafjarðar og uppfyllir ekki ákvæði um lágmarksfjarlægðir frá vegi og/eða sjó. Deiliskipulagsáformin eins og þeim er lýst í skipulagslýsingu kalla á gerð aðalskipulagsbreytinga og skal landeigandi bera allan kostnað af vinnslu hennar ef til kemur. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að framlögð skipulagslýsing verði kynnt sbr. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga.

Sveitarstjórn Dalabyggðar staðfestir niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar.

Samþykkt samhljóða.
8. 2210019 - Breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar
Á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar sem haldinn var þann 16. ágúst var eftirfarandi m.a. bókað og samþykkt:

"Auglýsingafrestur vegna deiliskipulags Áarlands á Skarðsströnd er nú liðinn.

Tillaga að Deiliskipulagi Áarlands á Skarðsströnd var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með athugasemdarfresti til 18. Júlí 2023. Athugaaemdir bárust frá Hilmari Jóni Kristisnsyni, tölvupóstur dags. 2. maí 2023. Fyrir liggja umsagnir frá Vegagerðinni dags. 6. júní 2023, Veiðifélagi Krossár dags. 29. júní 2023, Hafrannsóknarstofnunar dags. 6. júlí 2023 og Umhverfisstofnunar dags. 12. júlí 2023. Í áðurnefndum umsögnum þessara aðila eru ekki gerðar athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Samráð var haft við Slökkviliðsstjóra Brunavarna Dala, Reykhóla og Stranda og kom hann á framfæri leiðbeiningum um brunavarnir.

Umhverfis- og skipulagsnefnd telur framkomnar umsagnir og athugasemdir ekki kalla á breytingar á auglýstri tillögu og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja hana sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga og fela skipulagsfulltrúa að ganga frá málinu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010."

Sjá í viðhengi við þennan lið heildarbókun u&s nefndar.

Sveitarstjórn Dalabyggðar staðfestir niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar.

Samþykkt samhljóða.
2210019 Breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar - heildarbókun u.pdf
9. 2308006 - Hreinsistöð í Búðardal, breyting á aðalskipulagi
Á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar sem haldinn var þann 16. ágúst var eftirfarandi bókað og samþykkt:

"Framlögð tillaga að óverulegri aðalskipulagsbreytingu vegna hreinsistöðvar í Búðardal.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu að óverulegri breytingu í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að iðnðarsvæði I-6 sem ætlað er fyrir skólphreinsistöð á Búðardal er færð til norðurs og stækkað í 0,1 í 0,14 ha. Breytingin er gerð til að draga úr mögulega neikvæðum áhrifum á útsýni og fella hreinsistöð betur að landslagi. Umfang breytingar er óverulegt og hefur áhrif á fáa. Áhrif breytingar eru metin óverulega á náttúrulega og efnahagslega þætti en talin jákvæð á samfélag vegna þess að dregið er úr sýnileika frá íbúðarbyggð."

Sveitarstjórn Dalabyggðar staðfestir niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar.

Samþykkt samhljóða.
10. 2209014 - Sérstakur húsnæðisstuðningur 15-17 ára
Frá 63. fundi Félagsmálanefndar Dalabyggðar:

3. 2209014 - Sérstakur húsnæðisstuðningur 15-17 ára
Nefndin leggur til að 2. mgr. 9. gr. reglna um sérstakan stuðning í húsnæðismálum í Dalabyggð verði þannig orðuð.

Stuðningurinn er óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjáraðila og getur numið allt að 50% af leigufjárhæð. Fjárhæð styrks skal þó aldrei nema hærri upphæð en 30.000 kr. á mánuði.

Samþykkt samhljóða.

Til máls tók: Eyjólfur.

Lagt til að sveitarstjórn staðfesti að hámarks fjárhæð styrks vegna sérstaks húsnæðisstuðnings við 15-17 ára hækki upp í 30.000kr.- á mánuði og orðalag 12. greinar verði eftirfarandi:

12. gr.
Endurskoðun
Reglur þessar skulu teknar til endurskoðunar árlega.

Samþykkt samhljóða.
Reglur um stuðning í húsnæðismálum_17082023.pdf
Almenn mál - umsagnir og vísanir
11. 2308010 - Umsagnarbeiðni. tækifærisl.áf. Skemmtiskokk á Hörðudalsvegi Eystri, milli Hlíðar og Kornmúla 371 Búðardal
Framlögð beiðni um umsögn frá Sýslumannsembættinu á Vesturlandi.
Sveitarstjórn Dalabyggðar gerir ekki athugasemd við tækifærisleyfið.

Samþykkt samhljóða.
Fundargerð
12. 2306001F - Byggðarráð Dalabyggðar - 310
12.1. 2306026 - Fjárhagsáætlun 2023-Viðauki III
Kynnt tillaga að Viðauka III við fjárhagsáætlun ársins 2023.
Byggðarráð samþykkir eftirfarandi breytingar á fjárhagsáætlun ársins 2023.

Tekjur:
Tekjur vegna fasteigna, breytinga á gjaldflokki, kr. 190.000,-
Söluhagnaður vegna sölu á íbúð kr. 19.000.000,-


Útgjöld:
Ýmis barnaverndarmál kr. 38.300.000,-
Niðurrif á útihúsum, kr. 800.000,-
Samningur um Skólaþjónustu, kr. 1.000.000,-
Viðhaldsverkefni á Íþróttavellinum í Búðardal, kr. 200.000,-
Félagsþjónusta, kr. 250.000,-

Tilfærslur á öðrum rekstrarkostnaði kr. 12 millj.kr. milli deilda, af 0201, Félagsmálanefnd yfir á 0231 Barnavernd.

Miðað við framangreint verður lokaniðurstaða á rekstri Dalabyggðar á árinu 2023 að óbreyttu jákvæð um sem nemur 32.8 millj.kr.
12.2. 2304023 - Framkvæmdir 2023
Yfirferð á stöðu mála, tímasetningum og kostnaði.
Rætt um tímasetningar einstakra framkvæmda, byggðarráð leggur áherslu á að hugað sé að tímanlega að undirbúning og gerð verksamninga/útboða þannig að einstaka verkefni sem háð eru veðráttu og dragist ekki fram á haust/vetur og eins að þau falli ekki inn á tíamsetningu sumarfría meira en þörf krefur.

Varðandi útihús í Fjósalandi, aftan við Sunnubraut, þá samþykkir bygðarráð að húsin verði rifin og samið við Team Rynkeby um niðurrifið en sveitarfélagið sjái um förgun og gáma sem þarf til verksins.
12.3. 2208004 - Vegamál
Framlögð drög að umsögn Dalabyggðar um Samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038 sem birt var í Samráðsgátt stjórnvalda þann 13.06.2023.
Byyggðarráðið samþykkti drögin með áorðnum breytingum. Mikilvægt er að í lokaorðum séu nefndir héraðsvegir og þörf á auknu fjármagni í tengivegi til viðbótar því sem þar kemur fram nú þegar.
12.4. 2306027 - Reglur um skólaakstur
Rætt um reglur um fyrirkomulag skólaaksturs og hverjum sé heimilt að nota þjónustu skólabíla í ljósi samstarfs Dalabyggðar við Menntaskóla Borgarfjarðar og stuðnings við verkefnið frá Byggðastofnun.
Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram.
12.5. 2306024 - Afsögn úr verkefnastjórn DalaAuðs
Framlögð afsögn Þorgríms Einars Guðbjartssonar úr verkefnastjórn DalaAuðs.
Byggðarráð þakkar Þorgrími fyrir hans góðu störf í verkefnastjórn DalaAuðs. Samþykkt að bíða með tilnefningu í verkefnastjórnina til næsta fundar byggðarráðs.
12.6. 2306028 - Skipan í starfshóp um staðaranda og ímynd
Framlagt erindisbréf fyrir starfshóp um staðaranda og ímynd Dalanna.
Byggðarráð samþykkti að þau Garðar Freyr Vilhjálmsson og Jóhanna María Sigmundsdóttir verði fulltrúar Dalabyggðar í starfshópnum.
12.7. 2301018 - Vínlandssetur 2023
Staða mála rædd.
Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram.
12.8. 2305001 - Skólaþjónusta
Rætt um skólaþjónustu við Auðarskóla og framlagt tilboð í þjónustuna frá Ásgarði.
Byggðarráð samþykkir að gengið verði til samaninga við Ásgarð og felur sveitarstjóra að undirrita samning þess efnis.
12.9. 2305018 - Innkaup Dalabyggðar á vörum og þjónustu
Framlögð tillaga um að rekstur mötuneytis í Auðarskóla verði boðinn úr og Ríkiskaup fengið til að halda utan um útboðið.

Einnig var kynnt tillaga um að gerð verði verðkönnun varðandi þrif í Auðarskóla og Stjórnsýsluhúsi.
Byggðarráð samþykkir að rekstur mötuneytis Auðarskóla verði boðin út í samstarfi við Ríkiskaup.

Byggðarráð samþykkti jafnframt að gerð verði verðkönnun varðandi þrif í grunnskóladeild Auðarskóla ásamt þrifum í Stjórnsýsluhúsi.
12.10. 2204014 - Afnot af svæði fyrir Brekkuskóg
Framlagt erindi vegna uppbyggingar á Brekkuskóg.
Byggðarráð tekur jákvætt í erindið og lýsir vilja til að koma að þeim kostnaði sem eftir er til að ljúka gerð deiliskipulags á svæðinu, allt að 50% af þeim kostnaði sem um ræðir.
12.11. 2306029 - Skólavist utan lögheimilissveitarfélags
Framlögð umsókn um skólavist í Auðarskóla.
Fært í trúnaðarbók.
Byggðarráð samþykkir beiðnina.
12.12. 2306030 - Sala á Sunnubraut 1a
Framlagt tilboð í húseignina Sunnubraut 1a.
Byggðarráð samþykkir framkomið tilboð að upphæð kr. 21.550.000,- og felur sveitarstjóra að undirrita kaupsamning og önnur tilheyrandi gögn.
12.13. 2301003 - Bakkahvammur 15, staða mála
Rætt um stöðu mála er varðar frágang og lok framkvæmda við Bakkahvamm 15.
Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram í samræmi við umræður á fundinum sem og á fundi stjórnar Bakkahvamms hses. sem fram fór þann 28. júní.
12.14. 2102018 - Fóðuriðjan Ólafsdal ehf.
Staða mála í tengslum við Fóðuriðjuna Ólafsdal ehf rædd.
12.15. 2301004 - Fundargerðir Dalagisting 2023
Framlagðar til staðfestingar fundargerðir frá stjórn Dalagistinar ehf. sem og frá aðafundi félagsins.
Byggðarráð staðfestir fundargerðirnar og framlagðan ársreikning félagsins fyrir árið 2022.
12.16. 2301002 - Fundargerðir Sambands Íslenskra sveitarfélaga 2023
Framlagðar fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 929 og 930.
12.17. 2302003 - Ágangur búfjár
Framlagt álit innviðaráðuneytisins sem birt var þann 23. júní sl. er snýr að smölun sveitarfélaga á ágangsfé.
13. 2306002F - Byggðarráð Dalabyggðar - 311
Samþykkt samhljóða.
13.1. 2307001 - Fjárhagsáætlun 2024-2027
Kynnt tillaga að tímaramma vegna undirbúnings og vinnu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árin 2024 til 2027.
Byggðarráð ræðir framlagðan tímaramma.
Tímaramminn samþykktur samhljóða.
13.2. 2305018 - Innkaup Dalabyggðar, útboð á rekstri mötuneytis við Auðarskóla
Á síðasta fundi byggðarráðs var samþykkt að bjóða út rekstur mötuneytis Auðarskóla í samstarfi við Ríkiskaup. Lokafrestur til að skila inn tilboðum var kl. 13:00 í dag, 20. júlí.
Tilboð voru opnuð kl. 13:00 fyrir fund byggðarráðs.
Eitt tilboð barst.
Í framhaldi þarf að greina forsendur tilboðs í samræmi við tilboðsgögn Dalabyggðar.
Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram.

Samþykkt samhljóða.
13.3. 2208004 - Vegamál
Framlögð umsögn Dalabyggðar um Samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038 sem birt var í Samráðsgátt stjórnvalda þann 13.06.2023. Umsögnin hefur verið send inn á Samráðsgátt.
13.4. 2306027 - Reglur um skólaakstur
Kynnt tillaga að uppfærðum reglum varðandi fyrirkomulag skólaaksturs og hverjum sé heimilt að nota þjónustu skólabíla í ljósi samstarfs Dalabyggðar við Menntaskóla Borgarfjarðar og stuðnings við verkefnið frá Byggðastofnun.
Farið yfir tillögu að uppfærðum reglum varðandi fyrirkomulag skólaaksturs.

Tillaga samþykkt samhljóða, með áorðnum breytingum.

13.5. 2305001 - Skólaþjónusta við Auðarskóla
Rætt um drög að samningi við Ásgarð skólaráðgjöf, AIS ehf.
Drög að samningi samþykkt samhljóða, með áorðnum breytingum.
Sveitarstjóra falið að ganga frá undirritun.
13.6. 2306024 - Tilnefning í verkefnastjórn DalaAuðs
Á síðasta fundi byggðarráðs var framlögð afsögn Þorgríms Einars Guðbjartssonar úr verkefnastjórn DalaAuðs og fyrir liggur að skipa þarf nýjan fulltrúa í hans stað.
Lagt til að nýr fulltrúi verið Jón Egill Jóhannsson.

Samþykkt samhljóða.
13.7. 2301018 - Vínlandssetur 2023
Sveitarstjóri kynnti stöðu mála.
Farið yfir stöðu mála og sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu í samræmi við umræður á fundinum.
13.8. 2102018 - Fóðuriðjan Ólafsdal ehf.
Rætt um stöðu mála varðandi eignarhlut Dalabyggðar í Fóðuriðjunni Ólafsdal ehf.
Farið yfir stöðu mála.
13.9. 2302003 - Ágangur búfjár
Framlagt bréf frá Bændasamtökum Íslands sem sent var sveitarfélögum varðandi lausagöngu/ágang búfjár.
Einnig framlagt erindi frá Þorvaldi Geirssyni um málefnið.
Byggðarráð vinnur áfram að málinu í samræmi við gildandi fjallskilasamþykkt Dalabyggðar.
13.10. 2204013 - Íþróttamannvirki í Búðardal
Rætt um stöðu mála m.t.t. fjármögnunar verksins.
Rætt um stöðu mála og sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu, í samræmi við umræður á fundinum.
13.11. 2302006 - Félagslegar íbúðir
Rætt um stöðu mála varðandi húsnæði í Búðardal og nágrenni.
Byggðarráð upplýst um stöðuna.
13.12. 2301013 - Rekstur Silfurtúns 2023
Kynnt staða mála varðandi skil Dalabyggðar á rekstri hjúkrunar- og dvalarrýma í Silfurtúni.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands hefur verið falið af Heilbrigðisráðherra að taka yfir rekstur Silfurtúns að uppfylltum ákveðnum forsendum.
Sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu.
13.13. 2211015 - Samstarf um félagsþjónustu/barnavernd
Kynnt staða mála í viðræðum við Akranes varðandi þjónustu og samstarf í barnaverndarmálum.
Einnig framlagt bréf frá Mennta- og barnamálaráðuneytinu varðandi tímabundna undanþágu til handa Dalabyggð frá skilyrði barnaverndarlaga um lágmarksíbúafjölda að baki barnaverndarþjónustu.
Unnið er áfram að viðræðum við Akranes varðandi þjónustu og samstarf í barnaverndarmálum. Í ljósi þessa þarf að rýna samþykktir Dalabyggðar og breytingar á þeim.

Búið að boða til fundar 14. ágúst með sveitarfélögum á Vesturlandi til að ræða málaflokkinn.

Áfram unnið að viðræðum við Reykhóla og Strandabyggð varðandi samstarf um félagsþjónustu.
13.14. 2302007 - Umsókn um styrkvegi 2023
Framlögð tilkynning frá Vegagerðinni um úthlutun fjármagns til styrkvega á árinu 2023 sem og tillaga um ráðstöfun þeirra fjármuna sem um ræðir.
Tillaga um ráðstöfun fjármuna til styrkvega samþykkt samhljóða.
13.15. 2304008 - Sælingsdalstunga - afmörkun jarðar og lóða
Rædd staða mála varðandi skil á jörð og eignum í tengslum við lok leigusamnings um afnot.
Sælingsdalstunga er komin á sölu.

Byggðarráð upplýst um stöðuna.

13.16. 2304025 - Samningur um refaveiðar
Framlagður samningur um refaveiðar við á milli Umhverfisstofnunar og Dalabyggðar fyrir árin 2023, 2024 og 2025.
Samningur um refaveiðar samþykktur samhljóða og sveitarstjóra falið að ganga frá undirritun.
13.17. 2301005 - Fundargerðir Fjárfestingafélagið Hvammur ehf.
Framlagt til kynningar fundargerð aðalfundar og ársreikningur Fjárfestingaféalgsins Hvamms fyrir árið 2022.
Lagt fram til kynningar.
13.18. 2301003 - Fundargerðir stjórnar Bakkahvamms hses 2023
Framlögð til staðfestingar fundargerð frá stjórn Bakkahvamms hses. sem haldinn var þann 28. júní 2023.
Lagt fram til kynningar.
13.19. 2301002 - Fundargerðir Sambands Íslenskra sveitarfélaga 2023
Framlögð fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 931.
Lagt fram til kynningar.
13.20. 2301009 - Fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2023
Framlögð fundargerð frá 184. fundi stjórnar Heilbrigðiseftirlits Vesturlands
Lagt fram til kynningar.
14. 2307004F - Byggðarráð Dalabyggðar - 312
Samþykkt samhljóða.
14.1. 2304008 - Sælingsdalstunga
Kynnt staða mála og farið yfir næstu skref.
Tvö tilboð hafa borist.
Lagt til að gera gagntilboð á móti hærra tilboðinu.
Lægra tilboðinu hefur þegar verið hafnað.

Samþykkt samhljóða.
14.2. 2305018 - Innkaup Dalabyggðar, útboð og verðkönnun
Sveitarstjóri kynnti tillögu að samningi við Vinlandssetur ehf. um rekstur mötuneytis við Auðarskóla, byggðum á útboði sem fram fór fyrir stuttu, eitt tilboð barst í verkefnið og er samningurinn byggður að á grunni þess.

Jafnframt var farið yfir stöðu mála varðandi verðkönnun á þrifum í Auðarskóla og Stjórnsýsluhúsi.
Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi vegna reksturs mötuneytis Auðarskóla í samræmi við gögn sem kynnt eru á fundinum.

Samþykkt samhljóða.

Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi vegna ræstinga í Auðarskóla og stjórnsýsluhúsi Dalabyggðar í samræmi við gögn sem kynnt eru á fundinum.

Samþykkt samhljóða.
14.3. 2301018 - Vínlandssetur
Sveitarstjóri kynnti stöðu mála og hvað hefði gerst frá síðasta fundi byggðarráðs.
Drög að samningi um rekstur veitingastaðar á Vínlandssetri lögð fram til kynningar.
Sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu í samræmi við umræður á fundinum.

Samþykkt samhljóða.

Drög að samningi um rekstur sýningarhalds á Vínlandssetri lögð fram til kynningar.
Sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu í samræmi við umræður á fundinum.

Samþykkt samhljóða.
14.4. 1702012 - Starfsmannamál - ráðning verkefnastjóra fjölskyldumála
Lokið er úrvinnslu umsókna um starf verkefnastjóra fjölskyldumála í Dalabyggð.
Sveitarstjóri kynnir ráðningu verkefnastjóra fjölskyldumála í Dalabyggð.
Jóna Björg Guðmundsdóttir tekur til starfa 14. ágúst nk.
15. 2307002F - Fræðslunefnd Dalabyggðar - 122
Samþykkt samhljóða.
15.1. 2308003 - Auðarskóli málefni grunnskóla 2023-2024
Skólastjóri kynnti stöðu mála er varðar undirbúning nýs skólaárs, nemendafjölda og stöðu í starfsmannamálum.
Eins og staðan er í dag eru horfur á að í grunnskólanum verði 77 börn. Búið er að manna flestar stöður í starfsmannahaldi skólans þó enn séu ákveðin mál óleyst, unnið er að lausn mála.
15.2. 2308004 - Auðarskóli, málefni leikskóla 2023-2024
Skólastjóri kynnti stöðu mála er varðar undirbúning nýs skólaárs, fjölda barna og stöðu í starfsmannamálum.
Ekki hefur náðst að manna allar stöður í ágúst en eftir næstu mánaðarmót þá verður leikskólinn fullmannaður. Ekki hefur náðst að opna á að öll rými séu starfrækt núna í upphafi eftir sumarlokun en horfurnar eru bjartari eftir næstu helgi.
26 börn eru í leikskólanum núna.
15.3. 2305001 - Skólaþjónusta
Framlagður til kynningar samningur við Ásgarð skólaráðgjöf, AIS ehf.
Einnig rætt um tímasetningu kyningarfundar vegna samstarfs Dalabyggðar og AIS/Ásgarðs fyrir foreldrum og forráðamönnum leik- og grunnskólabarna.
Skólastjóri mun skoða með forráðamönnum Ásgarðs heppilega tímasetningu á kynningarfundi fyrir foreldrum og forráðamönnum á samstarfinu á milli Auðarskóla og Ásgarðs.
15.4. 2301030 - Skólastefna Dalabyggðar
Rætt um stöðu mála og næstu skref.
Næstu skref eru þau að starfsfólk Auðarskóla og fulltrúar Ásgarðs munu funda og í kjölfarið verður haldinn umræðufundur með skólaráði og foreldrasamfélaginu. Tímasetning þess fundar liggur ekki fyrir.
15.5. 2301027 - Skólaakstur
Núgildandi samningar um skólaakstur voru framlengdir um eitt ár sl. vor og renna út í lok þess skólaárs sem nú er að hefjast. Mikilvægt er að hefja undirbúning nýs útboðs tímanlega og fara yfir einstaka akstursleiðir m.a. m.t.t. nemendafjölda og vegalengda.
Samþykkt að sveitarstjóri, verkefnastjóri fjölskyldumála og skólastjóri hefji undirbúning að því að greina þarfir á einstaka akstursleiðum í undirbúningi þess að útboð fari í gang næsta vetur/vor.
15.6. 2010009 - Framhaldsnám fyrir ungmenni úr Dalabyggð
Kynnt staða mála varðandi nemendafjölda í MB og eftirspurn varðandi akstur.
Sveitarstjóri kynnti stöðuna og hver næstu skref séu.
15.7. 2308005 - Tómstundir/íþróttir skólaárið 2023-2024
Farið yfir það framboð sem mögulega verður í boði á komandi skólaári hvað tómstundir varðar.
Einnig fór tómstundafulltrúi yfir þær lagfæringar sem hafa átt sér stað á íþróttasvæðinu í Búðardal í sumar.
15.8. 2307001 - Fjárhagsáætlun 2024-2027
Farið yfir þann tímaramma sem ætlaður er til undirbúnings og vinnu við gerð fjárhagsáætlunar Dalabyggðar fyrir árin 2024 til 2027.
16. 2307001F - Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 139
Samþykkt samhljóða.
16.1. 2308006 - Hreinsistöð í Búðardal, breyting á aðalskipulagi
Framlögð tillaga að óverulegri aðalskipulagsbreytingu vegna hreinsistöðvar í Búðardal.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu að óverulegri breytingu í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að iðnðarsvæði I-6 sem ætlað er fyrir skólphreinsistöð á Búðardal er færð til norðurs og stækkað í 0,1 í 0,14 ha. Breytingin er gerð til að draga úr mögulega neikvæðum áhrifum á útsýni og fella hreinsistöð betur að landslagi. Umfang breytingar er óverulegt og hefur áhrif á fáa. Áhrif breytingar eru metin óverulega á náttúrulega og efnahagslega þætti en talin jákvæð á samfélag vegna þess að dregið er úr sýnileika frá íbúðarbyggð.
16.2. 2210019 - Breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar
Auglýsingafrestur vegna deiliskipulags Áarlands á Skarðsströnd er nú liðinn.
Tillaga að Deiliskipulagi Áarlands á Skarðsströnd var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með athugasemdarfresti til 18. Júlí 2023. Athugaaemdir bárust frá Hilmari Jóni Kristisnsyni, tölvupóstur dags. 2. maí 2023. Fyrir liggja umsagnir frá Vegagerðinni dags. 6. júní 2023, Veiðifélagi Krossár dags. 29. júní 2023, Hafrannsóknarstofnunar dags. 6. júlí 2023 og Umhverfisstofnunar dags. 12. júlí 2023. Í áðurnefndum umsögnum þessara aðila eru ekki gerðar athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Samráð var haft við Slökkviliðsstjóra Brunavarna Dala, Reykhóla og Stranda og kom hann á framfæri leiðbeiningum um brunavarnir.

Í athugasemdum Hilmars Jóns Kristinssonar er eftirfarandi athugasemdir gerðr:
a) Kallað eftir umfjöllun Fiskistofu um möguleg áhrif á laxveiði í Krossá.
a. Fyrir liggur umsögn Hafrannsóknarstofnunar þar sem lagt er mat á möguleg áhrif tillögu og niðurstaðan að uppbygging skv. tillögu sé hvorki líkleg til að hafa neikvæð áhrif á laxfiska né trufla aðgengi veiðimanna að ánni.
b) Spurt hvort landeigendur geti farið í verulegt skógarhögg eða eyðileggingu skógar vegna uppbyggingar frístundabyggðar án nokkura leyfa.
a. Ekki er talið líklegt að uppbygging kalli á verulegt skógarhögg. Um þetta gilda ákvæði laga um skóga og skógrækt nr. 33/2019. Felling skóga er háð leyfi Skógræktarinnar.
c) Kallað eftir skoðun slökkviliðsstjóra á brunavörnum.
a. Um er að ræða gamla frístundabyggð sem er í samræmi við eldra skipulag. Gamla skipulagið verður fellt úr gildi við gildistöku þess nýja. Nýja skipulagið kveður á um snúningsplön við enda botnlanga til að auðvelda meðal annars viðbragðsaðilum að snúa við. Enn fremur er tryggt aðgengi að slökkvivatni allt árið í Krossá. Haft hefur verið samráð við slökkvistjóra.
d) Vegur sem liggur fram á Villingadal verði óhindraður með öllu. Það er krafa meirihlutaeigenda Villingadals, eigendur Skarðs, geti farið óhindrað fram á Villingadal, hvort sem það er farið er á vélknúnu ökutæki, hestum, fótgangandi eða með öðrum hætti. Auk þess sem greið leið og óhindruð fyrir þá sem þurfa stunda smalamennskur. Ristahlið sem lögð eru oft í vegstæði verði ekki leyfð undir neinum kringumstæðum á þessari leið fram á Villingadal.
a. Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu er ekki verið að loka á aðgengi um veginn og því telur nefndin ekki vera forsendur til að breyta eða setja frekari skipulagsskilmála um aðgengi.
e) Minnt á gamlan orðróm um miltisbrand á svæðinu. Hross hafi verið grafin fram með Villingadal en staðsetning óþekkt.
a. Ekki eru taldar forsendur til að breyta eða setja skipulagsskilmála um uppbyggingu á svæðinu byggt á þessum orðróm.

Umhverfis- og skipulagsnefnd telur framkomnar umsagnir og athugasemdir ekki kalla á breytingar á auglýstri tillögu og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja hana sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga og fela skipulagsfulltrúa að ganga frá málinu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
16.3. 2301065 - Ljárskógarbyggð
Kynnt tillaga að skipulagslýsingu vegna deiliskipulags í landi Ljárskógabyggðar.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita landeiganda heimild til að vinna deiliskipulagstillögu sbr. 38 gr. skipulagslaga en bendir á að svæðið liggur að verndarsvæði Breiðafjarðar og uppfyllir ekki ákvæði um lágmarksfjarlægðir frá vegi og/eða sjó. Deiliskipulagsáformin eins og þeim er lýst í skipulagslýsingu kalla á gerð aðalskipulagsbreytinga og skal landeigandi bera allan kostnað af vinnslu hennar ef til kemur. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að framlögð skipulagslýsing verði kynnt sbr. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga.
16.4. 2308002 - Deiliskipulag í Búðardal
Rætt um stöðu deiliskipulags á einstaka svæðum innan Búðardals, bæði m.t.t. íbúðarhúsalóða og þjónustustarfsemi.
Skoðaðir möguleikar á staðsetningu fyrir fleiri rafhleðslustöðvar fyrir bifreiðar.
Nefndin hvetur til þess að ráðist verði í deiliskipulagsgerð fyrir Búðardal og næsta nágrenni, þar sem horft verði til íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, sem og rafhleðslustöðva.
16.5. 2307002 - Umsókn um byggingarleyfi
Framlögð umsókn um byggingarleyfi.
Nefndin samþykkir erindið fyrir sitt leyti og felur byggingarfulltrúa að klára málið.
16.6. 2308007 - Söfnunarstöð í Búðardal
Rætt um söfnunarstöð/gámasvæði í Búðardal, þ.m.t. nytjagám og umgengni um þann þátt starfsseminnar.
Nefndin ræddi málefnið og það verður rætt áfram.
16.7. 2307001 - Fjárhagsáætlun 2024-2027
Farið yfir þann tímaramma sem ætlaður er til undirbúnings og vinnu við gerð fjárhagsáætlunar Dalabyggðar fyrir árin 2024 til 2027.
Nefndin telur að skoða þurfi gildandi deiliskipulög í framhaldi af nýju aðalskipulagi.
Fundargerðir til kynningar
17. 2301005 - Fundargerðir Fjárfestingafélagið Hvammur ehf. 2023
Framlagðar til kynningar fundargerðir Fjárfestingafélagsins Hvamms ehf.
Lagt fram til kynningar.
Fjárfestingafélagið Hvammur ehf 2023-06-28-2.pdf
Fjárfestingafélagið Hvammur ehf 2023-06-28.pdf
Mál til kynningar
18. 2301020 - Skýrsla sveitarstjóra
Sveitarstjóri kynnti skýrslu sína yfir helstu verkefni frá síðasta fundi sveitarstjórnar.
Til máls tók: Björn Bjarki.
Skýrsla sveitarstjóra á fundi 236.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:10 

Til bakaPrenta
  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei