Laus störf við Auðarskóla

DalabyggðFréttir

Við í Auðarskóla leitum að metnaðarfullum, jákvæðum og skapandi starfsmönnum með þekkingu, reynslu og áhuga á gæða skólastarfi.

Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli og er staðsettur í Búðardal sem er eini þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Á næsta skólaári verða 68 nemendur í 1.-10. bekk grunnskólans og um 22 börn í leikskólanum. Tæpur helmingur nemenda grunnskólans stundar tónlistarnám. Einkunnarorð skólans eru Ábyrgð – Ánægja – Árangur.

Það er gott að búa í Dalabyggð. Boðleiðir eru stuttar, félagslíf er fjölbreytt og svæðið fullkomið fyrir þá sem vilja búa fjarri erli og óþarfa áreiti. Dalabyggð leggur áherslu á samhent og fjölskylduvænt samfélag þar sem allir íbúar geta unað vel. Í Dölunum gefast mörg tækifæri til útivistar og hreyfingar og í Búðardal er vel búin líkamsræktarstöð.

Starfsandinn í skólanum er góður og einkennist af samvinnu og samhjálp og leitað er eftir starfsfólki sem hefur metnað til að taka þátt í þróun skólastarfs og vill vera virkur hluti liðsheildar.

 

Aðstoðarleikskólastjóri  

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Dagleg stjórnun og skipulagning skólastarfsins í samráði við skólastjóra.
 • Þátttaka í stefnumörkun skólans ásamt stjórnunarteymi og öðru samstarfsfólki.
 • Faglegur leiðtogi fyrir aðra starfsmenn.
 • Tekur þátt í skipulagsvinnu og mótun skólastarfsins.
 • Sér um samskipti og samvinnu við foreldra í samráði við leikskólastjóra.
 • Tekur þátt í upplýsingagjöf og kynningu á skólanum.
 • Sinnir að öðru leyti þeim verkefnum er varðar stjórnun leikskólans sem yfirmaður felur honum.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Leyfisbréf kennara (Leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Framhaldsmenntun á sviði menntunarfræða er kostur.
 • Stjórnunarreynsla og reynsla af leikskólastarfi.
 • Leiðtogafærni.
 • Metnaður til að þróa gæða skólastarf.
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
 • Skipulagshæfileikar.
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót.
 • Mjög góð íslenskukunnátta.
 • Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum kerfum.

 

Leikskólakennarar 100% – 4 stöður

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Vinna að uppeldi og menntun barnanna.
 • Taka þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn aðstoðarleikskólastjóra.
 • Taka þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn aðstoðarleikskólastjóra og skólastjóra.
 • Vinna í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Sinna þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.
 • Starfið felur í sér almenna kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur kennara

 • Kennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Leyfisbréf kennara (Leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
 • Metnaður til að þróa gæða skólastarf.
 • Mjög góð íslenskukunnátta.

Ef ekki fæst leikskólakennari verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

 

Grunnskólakennarar – Umsjónarkennarar 100% – 4 stöður

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipuleggja náms og kennslu nemenda þar sem m.a. áhersla er lögð á þematengt verkefnamiðað leiðsagnarnám.
 • Fylgjast með og stuðlar að velferð nemenda, hlúir að þeim í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þeir fái notið sín sem einstaklingar í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Taka þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skólans og sveitarfélagsins í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Foreldrasamskipti og samvinna heimilis og skóla.

Menntunar- og hæfniskröfur kennara

 • Kennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Leyfisbréf kennara (Leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
 • Metnaður til að þróa gæða skólastarf.
 • Mjög góð íslenskukunnátta.

Fáist ekki menntaður kennari í stöðu sem auglýst er, er heimilt að ráða annan í stöðuna og ræður hæfni umsækjanda þar um. Önnur uppeldismenntun og/eða reynsla er þá metin.

 

Sérkennari grunnskóla 80-100% – 1 staða

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Annast kennslu nemenda samkvæmt markmiðum aðalnámskrár í samráði við aðra kennara, verkefnastjóra sérkennslu og þroskaþjálfa.
 • Skipuleggja einstaklingsmiðaða sérkennslu í samráði við verkefnastjóra sérkennslu.
 • Fylgjast með og stuðla að velferð nemenda, hlúa að þeim í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þeir fái notið sín sem einstaklingar í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Taka þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skólans og sveitarfélagsins í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun eða önnur uppeldismenntun. Leyfisbréf kennara (Leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Menntun eða reynsla af sérkennslu.
 • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
 • Metnaður til að þróa gæða skólastarf.
 • Mjög góð íslenskukunnátta og áhugi á að nýta upplýsingatækni í kennslu.

Fáist ekki menntaður kennari í stöðu sem auglýst er, er heimilt að ráða annan í stöðuna og ræður hæfni umsækjanda þar um. Önnur uppeldismenntun og/eða reynsla er þá metin.

 

Stuðningsfulltrúi grunnskóla 70-100% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Formlegt próf af styttri námsbraut er æskilegt, s.s. stuðningsfulltrúanám o.s.frv.
 • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum.
 • Metnaður til að þróa gæða skólastarf.
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Góð íslenskukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

 

Skólaliðar grunnskóla 50-100% – 2 stöður

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum.
 • Metnaður til að þróa gæða skólastarf.
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Góð íslenskukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

 

Ráðið verður í kennarastöður og þroskaþjálfastöðu frá 1. ágúst 2024. Ráðið verður í stöðu stuðningsfulltrúa og skólaliða frá 15. ágúst 2024.

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2024.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, skólastjóri, í síma 4304757. Senda má fyrirspurn á netfangið: herdis@audarskoli.is. Umsóknir skal senda á sama netfang.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei