Ályktanir sveitarstjórnar Dalabyggðar

DalabyggðFréttir

Á sveitarstjórnarfundi Dalabyggðar þann 20. október sl. voru eftirfarandi ályktanir færðar til bókar og samþykktar í einu hljóði:

 • Aukaúthlutun Jöfnunarsjóðs
  Sveitarstjórn Dalabyggðar undrast þá leið sem farin var við úthlutun 1000 m.kr. aukaframlags Jöfnunarsjóðs vegna ársins 2009. Hafi markmiðin með breyttum úthlutunarreglum verið að mæta þeim áföllum sem sveitarfélögin urðu fyrir árið 2009 er ljóst að þau hafa ekki náðst. Mörg sveitarfélög þar sem hlutdeild Jöfnunarsjóðs í tekjum er yfir 50% fá þannig minna aukaframlag í ár en á síðasta ári. Á sama tíma dragast almenn framlög Jöfnunarsjóðs saman um allt að 10%.

  Í tilfelli Dalabyggðar er um helmingslækkun á aukaframlaginu að ræða. Almenn framlög Jöfnunarsjóðs lækka á sama tíma um 10% sem þýðir yfir 5% samdrátt á heildartekjum A-sjóðs sveitarfélagsins. Forsendur úthlutunarreglna virðast helst taka mið af stöðu sveitarfélaga þar sem þenslan var hvað mest á árunum 2005 til 2008. Þessari forgangsröðun mótmælir sveitarstjórn Dalabyggðar.
 • Bókun vegna jöfnunar námskostnaðar.
  Sveitarstjórn Dalabyggðar mótmælir þeirri forgangsröðun sem kemur fram í fjárlagafrumvarpi ársins 2010 og snýr að jöfnun námskostnaðar vegna búsetu. Um er að ræða um 40% lækkun á milli ára sé tekið tillit til verðlagsbreytinga. Þetta bitnar hart á þeim íbúum landsins sem ekki eiga þess kost að senda börnin sín í framhaldsskóla í heimabyggð.

  Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á þingmenn að breyta frumvarpinu í meðförum þingsins. Það er ljóst að skera þarf niður til að mæta halla á ríkisbúskapnum en það má ekki verða til þess að auka ójöfnuð. Á Íslandi á að vera jafn réttur til náms óháð efnahag eða búsetu.

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei