Opnað fyrir umsóknir um jarðræktarstyrki og landgreiðslur

DalabyggðFréttir

Opnað hefur verið fyrir rafrænar umsóknir í Afurð (www.afurd.is) fyrir jarðræktarstyrki og landgreiðslur vegna framkvæmda á yfirstandandi ári. Umsóknum skal skilað eigi síðar en mánudaginn 3. október nk. Umsóknarfrestur verður ekki framlengdur.

Við hvetjum því bændur til þess að skrá sínar upplýsingar sem allra fyrst. Skrá þarf upplýsingar um ræktun og uppskeru ásamt notkun tilbúins- og búfjáráburðar. Vantið þig aðstoð, skaltu hafa samband við RML, s: 516-500. Vekjum við þó athygli á að þeir sem nýta sér þjónustu RML þurfa að koma gögnum til skráningar til RML eigi síðar en 20. september svo tryggt sé að skýrsluhaldið þeirra verði skráð fyrir tilsettan tíma.

Mikilvægt er að hafa í huga að þrátt fyrir að einhver uppskera kunni að vera óskráð (t.d. óskorið korn), þá kemur það ekki í veg fyrir að hægt sé að skila jarðræktarskýrslu í Jörð og sækja um styrkinn í Afurð.

Matvælaráðuneytið hefur gefið út að sérstakar álagsgreiðslur vegna alvarlegrar stöðu í matvælaframleiðslu á Íslandi séu reiknaðar á grunni hefðbundinna umsókna um jarðræktarstyrki og landgreiðslur. Þess vegna er mikilvægt að umsóknir liggi tímanlega fyrir svo greiða megi álagsgreiðslur vegna jarðræktarstyrkja og landgreiðslna í byrjun október 2022. Umsókn er forsenda fyrir álagsgreiðslu.

Allar umsóknir skulu standast skilyrði skv. reglugerð. Þar sem úttekt umsókna verður ekki lokið fyrr en 15. nóvember 2022 eru álagsgreiðslur greiddar með fyrirvara um að standast úttekt. Tekið verður á misræmi milli umsókna og úttekta sem kann að koma upp við greiðslu á árlegum jarðræktarstyrkjum og landgreiðslum í byrjun desember 2022.
Framleiðendur sem uppfylla skilyrði 3. gr. reglugerðar um almennan stuðning við landbúnað nr. 430/2021 geta sótt um jarðræktarstyrki og landgreiðslur. Skilyrði sem bændur skulu kynna sér fyrir eru fullnægjandi skil á skýrsluhaldi í jörð.

Jarðræktarstyrkir
Styrkhæf ræktun er ræktun grass, korntegunda til dýrafóðurs og manneldis, ræktun olíujurta, þar með talin ræktun jurta til framleiðslu á lífdísil, enda sé hratið nýtt til fóðurs, og ræktun grænfóðurs til beitar og uppskeru á því ári sem uppskorið er. Beit búpenings telst vera uppskera og nýting kornhálms og annarra jurta til uppræktunar jarðvegs í útiræktun grænmetis telst styrkhæf. Ræktun vetraryrkja sem sáð er um mitt sumar og endurræktun túna er tekin út á ræktunarári. Ekki telst styrkhæf ræktun ef kornrækt er eingöngu ætluð til að draga að gæsir til skotveiði, nema ef kornhálmur er sannarlega hirtur eða plægður niður. Önnur ræktun sem ekki er nytjuð til búskapar, þar með talin sáning í golfvelli, tjaldstæði o.s.frv. er ekki styrkhæf.

Landgreiðslur

Framlögum til landgreiðslna skal ráðstafa á ræktað land sem uppskorið er til fóðuröflunar og framleiðanda er heimilt að nýta. Framlög eru ekki greidd út á land sem eingöngu er nýtt til beitar. Þegar uppskorinn er hluti lands, sem sækja á um styrk út á, skal skrá sérstaklega þann fjölda hektara sem er uppskorinn.

Umsóknir skulu berast á: https://afurd.bondi.is/

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei