Laust starf: Skólastjóri Auðarskóla

DalabyggðFréttir

Laust er til umsóknar embætti skólastjóra Auðarskóla í Dalabyggð sem er sameinaður leik-, grunn- og tónlistarskóli. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst næstkomandi.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

 • Stýrir og ber faglega ábyrgð á daglegri starfsemi skólans í samræmi við gildandi stefnu
 • Ábyrgð á daglegum rekstri og yfirumsjón með fjármálum og rekstrarlegum skuldbindingum skólans
 • Forysta í mótun og eftirfylgni með stefnu skólans í samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla og lögum um grunnskóla
 • Starfsmannamál, s.s. ráðningar, starfsþróun og vinnutilhögun
 • Stuðlar að góðum skólabrag og samstarfsvettvangi skóla og samfélags
 • Dagleg umsjón og umráð skólamannvirkja
 • Leiðir og hvetur starfsfólk með það að markmiði að tryggja sem best samskipti og gagnkvæmt traust

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og leyfisbréf kennara er skilyrði
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og kennslufræða æskileg
 • Farsæl stjórnunar- og kennslureynsla og reynsla af leik- og/eða grunnskólastarfi
 • Þekking á áætlunargerð og fjármálstjórnun
 • Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á þróun og nýjungum í skólastarfi
 • Lipurð í samstarfi, sveiganleiki og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og lausnamiðun í starfi
 • Góð íslenskukunnátta og færni til að miðla upplýsingum

Um Auðarskóla og Dalabyggð:
Auðarskóli er sameinaður leik-, grunn- og tónlistarskóli með um 100 nemendur. Við skólann starfa um 35 manns. Gildi skólans eru: Ábyrgð – Ánægja – Árangur.
Í Dalabyggð búa um 660 manns, þar af um 40% í Búðardal. Sveitarfélagið nær frá Álftafirði á Snæfellsnesi til Gilsfjarðar á mörkum Vestfjarða og býr yfir mikilli náttúrufegurð. Dalabyggð er friðsælt og rótgróið samfélag, hlaðið sögu og menningu.
Nánari upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins er að finna á www.dalir.is.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022. Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Gert er ráð fyrir að skólastjóri verði búsettur í Dalabyggð.

Nánari upplýsingar veita Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.

Sjá nánar og sækja um: Auglýsing á Inntellecta

Sjá einnig: Laus störf

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei